Bộ điều áp khí CAMOZZI

05:24 ICT Thứ hai, 30/01/2023

Danh mục

Trang nhất » Sản phẩm » Bộ điều áp khí » Bộ điều áp khí CAMOZZI

Bộ điều áp khí CAMOZZI

Thứ năm - 02/11/2017 15:13
Bộ điều áp khí CAMOZZI,Công ty SEMIC Chuyên nhập khẩu ,phân phối Van điện từ camozzi,van điện từ,xi lanh ,van thủy lực,bộ lọc khí ,Ống khí ,Bơm thủy lực ,van các loại tại Việt Nam.
Bộ điều áp khí CAMOZZI

Nguyên lý hoạt động của bộ điều áp
Chức năng chính của  bộ điều chỉnh áp suất là phù hợp với dòng khí qua bộ điều tiết với nhu cầu khí được đặt lên nó , trong khi duy trì một áp suất không đổi .
Bộ điều chỉnh áp suất bao gồm một bộ phận hạn chế ,một bộ phận nạp và một bộ phận đo :
-          Bộ phận hạn chế là một van có thể cung cấp một sự giới hạn biến đổi với dòng chảy
-          Bộ phận tải là một phần có thể áp dụng lực cần thiết cho phân tử hạn chế
-          Các yếu tố đo chức năng để xác định khi dòng đầu  vào bằng với lưu lượng đầu ra .Chính cơ hoành thường được sử dụng như một yếu tố đo . Nó có thể phuc vụ như là như một yếu tố kết hợp .
Trong bộ điều chỉnh đơn hình ảnh , một cân bằng lực được sử dụng trên cơ hoành để điều khiển van phiễu để điều chỉnh áp suất . Không có áp suất đầu vào , lò xo trên cơ hoành đẩy nó xuống van, giử nó mở . Một khi áp suất vào được đưa ra ,potpet mở cho dòng chảy đến cơ hoành và áp suất trong buồng trên tăng lên , cho đến khi màng ngăn được đẩy lên trên lò xo , làm cho quạt hút giảm lưu lượng , cuối cùng ngùng tăng thêm áp lực . Bằng cách điều chỉnh đinh vít trên ,áp lực giảm trên cơ hoành có thể tăng lên , đòi hỏi nhiều áp lực hơn trong buồng trên đẻ duy trì trạng thái cân bằng . Bằng cánh nào ,áp suất đầu ra của bộ điều chỉnh được kiểm soát .
Bộ điều áp khí CAMOZZI

MD1-000001-1/4 MX2-3/8-000060
MD1-000001-3/8 MX2-3/8-000061
MD1-000002-3/8 MX2-3/8-000062
MD1-A-1/4 MX2-3/8-000063
MD1-A-1/8 MX2-3/8-000064
MD1-A-10 MX2-3/8-000072
MD1-A-3/8 MX2-3/8-AV
MD1-A-6 MX2-3/8-AV-LH
MD1-A-8 MX2-3/8-F00
MD1-AV MX2-3/8-F03
MD1-AV-1/4 MX2-3/8-F08
MD1-AV-1/8 MX2-3/8-F10
MD1-B MX2-3/8-F13
MD1-B00 MX2-3/8-F15
MD1-B00-1/4 MX2-3/8-F18
MD1-B00-1/8 MX2-3/8-FC00
MD1-C MX2-3/8-FC00-LH
MD1-D MX2-3/8-FC03
MD1-F000 MX2-3/8-FC05
MD1-F000-1/4 MX2-3/8-FC08
MD1-F000-1/8 MX2-3/8-FC10
MD1-F000-3/8 MX2-3/8-FC13
MD1-F001 MX2-3/8-FC18
MD1-F001-1/8 MX2-3/8-FCA
MD1-F10 MX2-3/8-FL
MD1-F100 MX2-3/8-FR0000
MD1-F100-1/4 MX2-3/8-FR0000EX
MD1-F100-1/8 MX2-3/8-FR0004
MD1-F101 MX2-3/8-FR0004-LH
MD1-F101-1/8 MX2-3/8-FR0004EX
MD1-F11 MX2-3/8-FR0004S01
MD1-F150-8 MX2-3/8-FR0040
MD1-F151-1/4 MX2-3/8-FR0042
MD1-F2-P MX2-3/8-FR0070
MD1-F2/2-P MX2-3/8-FR0073
MD1-F2/3-P MX2-3/8-FR0300
MD1-F9 MX2-3/8-FR0304
MD1-FC000 MX2-3/8-FR0304-LH
MD1-FC000-1/8 MX2-3/8-FR0304S05
MD1-FC001 MX2-3/8-FR0340
MD1-FC001-1/8 MX2-3/8-FR0342
MD1-FC051 MX2-3/8-FR0370
MD1-FC100 MX2-3/8-FR0504
MD1-FC100-1/8 MX2-3/8-FR0800
MD1-FC101 MX2-3/8-FR0804
MD1-FC101-1/4 MX2-3/8-FR0840
MD1-FC101-1/8 MX2-3/8-FR0842
MD1-FCA0 MX2-3/8-FR0870
MD1-FCA0-1/4 MX2-3/8-FR0873
MD1-FCA0-1/8 MX2-3/8-FR1000
MD1-FCA1 MX2-3/8-FR1004
MD1-FCA1-1/8 MX2-3/8-FR1004-LH
MD1-FR0000 MX2-3/8-FR1040
MD1-FR0000-1/4 MX2-3/8-FR1042
MD1-FR0000-1/4-S01 MX2-3/8-FR1070
MD1-FR0000-1/8 MX2-3/8-FR1073
MD1-FR0000-3/8 MX2-3/8-FR1300
MD1-FR0000-3/8-S01 MX2-3/8-FR1304
MD1-FR0000-3/8-S02 MX2-3/8-FR1340
MD1-FR0000-3/8-S03 MX2-3/8-FR1342
MD1-FR0020 MX2-3/8-FR1370
MD1-FR0020-1/4 MX2-3/8-FR1373
MD1-FR0040 MX2-3/8-FR1800
MD1-FR0040-1/4 MX2-3/8-FR1804
MD1-FR0070 MX2-3/8-FR1840
MD1-FR0070-1/4 MX2-3/8-FR1842
MD1-FR0070-3/8-S01 MX2-3/8-FR1870
MD1-FR0500 MX2-3/8-FR1873
MD1-FR0500-1/4 MX2-3/8-FR2004
MD1-FR1000 MX2-3/8-FR2042
MD1-FR1000-1/4 MX2-3/8-FR2073
MD1-FR1020 MX2-3/8-FR3000
MD1-FR1020-1/4 MX2-3/8-FR3004
MD1-FR1040 MX2-3/8-FR3040
MD1-FR1040-1/4 MX2-3/8-FR3042
MD1-FR1070 MX2-3/8-FRS02
MD1-FR1070-1/4 MX2-3/8-FRS04
MD1-FR1500-3/8-S01 MX2-3/8-HH
MD1-FR4000 MX2-3/8-JJ
MD1-FR4000-1/4 MX2-3/8-KK
MD1-FR4020 MX2-3/8-KK-INOX
MD1-FR4020-1/4 MX2-3/8-L00
MD1-FR4040 MX2-3/8-L00-LH
MD1-FR4040-1/4 MX2-3/8-L00EX
MD1-FR4070 MX2-3/8-R000
MD1-FR4070-1/4 MX2-3/8-R000EX
MD1-FR5000 MX2-3/8-R000S01
MD1-FR5000-1/4 MX2-3/8-R000S02
MD1-FR5020 MX2-3/8-R004
MD1-FR5020-1/4 MX2-3/8-R004EX
MD1-FR5040 MX2-3/8-R010
MD1-FR5040-1/4 MX2-3/8-R014
MD1-FR5070 MX2-3/8-R400
MD1-FR5070-1/4 MX2-3/8-R402
MD1-L00 MX2-3/8-R402EX
MD1-L00-1/4 MX2-3/8-R410
MD1-L00-1/8 MX2-3/8-R412
MD1-L00-3/8 MX2-3/8-R700
MD1-L10 MX2-3/8-R703
MD1-L10-1/4 MX2-3/8-R710
MD1-M000 MX2-3/8-R713
MD1-M020 MX2-3/8-RCA100
MD1-M200 MX2-3/8-RCA102
MD1-M220 MX2-3/8-RCA110
MD1-M400 MX2-3/8-RCA112
MD1-M420 MX2-3/8-RCA200
MD1-M700 MX2-3/8-RCA204
MD1-M720 MX2-3/8-RCA210
MD1-R000 MX2-3/8-RCA214
MD1-R000-1/4 MX2-3/8-RCV100
MD1-R000-1/8 MX2-3/8-RCV102
MD1-R000-3/8 MX2-3/8-RCV110
MD1-R010 MX2-3/8-RCV112
MD1-R010-1/4 MX2-3/8-RCV200
MD1-R020 MX2-3/8-RCV204
MD1-R020-1/8 MX2-3/8-RCV210
MD1-R13 MX2-3/8-RCV214
MD1-R14 MX2-3/8-V01
MD1-R16 MX2-3/8-V01EX
MD1-R17 MX2-3/8-V16
MD1-R18 MX2-3/8-V16EX
MD1-R19 MX2-3/8-V17
MD1-R200 MX2-3/8-V36
MD1-R200-1/8 MX2-AV1-1/2
MD1-R220 MX2-AV1-3/4
MD1-R220-1/8 MX2-AV1-3/8
MD1-R400 MX2-AV2-P
MD1-R400-1/8 MX2-AV3
MD1-R420 MX2-AV3-P
MD1-R420-1/8 MX2-AV5
MD1-R700 MX2-AV6
MD1-R700-1/8 MX2-AV6-P
MD1-R700-3/8-S01 MX2-B1-1/2
MD1-R720 MX2-B2
MD1-R720-1/8 MX2-B3
MD1-ST/1 MX2-B4
MD1-V01 MX2-B5
MD1-V01-1/4 MX2-F1-1/2
MD1-V16 MX2-F1-3/4
MD1-V16-1/4 MX2-F1-3/8
MD1-V16-1/8 MX2-F10
MD1-V16-3/8 MX2-F11
MD1-V16IL MX2-F2
MD1-V16IM MX2-F2-P
MD1-V36 MX2-F2/1
MD1-V36-1/4 MX2-F2/1-P
MD1-V36-1/8 MX2-F2/2-P
ME-0004-DL MX2-F2/3-P
ME-0008-DD MX2-F3
ME-0016-DD MX2-F4
ME-0018-DS MX2-F5
ME-0024-DD MX2-F9
ME-0032-DD MX2-FC1-1/2
ME-0800-DC MX2-FC1-3/4
ME-0800/7 MX2-FC1-3/8
ME-1600-DL MX2-FR1-1/2
ME3-0000-SL MX2-FR1-3/4
ME3-00K0-AL MX2-FR1-3/8
ME3-0800-DC MX2-FR25-1/2-P
MECC/134-900 MX2-FR25-3/4-P
MECC/134-955 MX2-FR25-3/8-P
MECC/134-965 MX2-FR5-1/2-P
MECC/138-900 MX2-FR5-3/4-P
MECC/138-955 MX2-FR5-3/8-P
MECC/138-965 MX2-L-1/2-P
MECC/154-900 MX2-L-3/4-P
MECC/154-955 MX2-L-3/8-P
MECC/158-900 MX2-L1-1/2
MECC/158-955 MX2-L1-3/4
MECC/235-955S01 MX2-L1-3/8
MECC/308-895 MX2-L18
MECC/308-896 MX2-L2
MECC/308-897 MX2-L2-P
MECC/308-900 MX2-L4
MECC/308-905 MX2-M-1/2-P
MECC/308-910 MX2-M1-1/2
MECC/308-955 MX2-M3
MECC/308-955S01 MX2-M4
MECC/308-955S02 MX2-MR1
MECC/308-965 MX2-MR2
MECC/308-975 MX2-MR3
MECC/308-976 MX2-R-1/2-P
MECC/308-977 MX2-R-3/4-P
MECC/308-990 MX2-R-3/8-P
MECC/308-D15-9A5 MX2-R10-P
MECC/358-900 MX2-R10/1-P
MECC/358-905 MX2-R12
MECC/434-900 MX2-R13
MECC/434-910 MX2-R16
MECC/464-905 MX2-R16/1
MEMBRANA DI SEPAR. KN000-303-K13 MX2-R17
MINI DEPLIANT 3 ANTE SERIE "H" INDI MX2-R2
MINI DEPLIANT 3 ANTE SERIE "H" ITAL MX2-R2-P
MINI DEPLIANT 3 ANTE SR. "H" INGLES MX2-R20
MINI DEPLIANT 3 ANTE SR. "H" SPAGNO MX2-R24
MINI DEPLIANT 3 ANTE SR. "H" TEDESC MX2-R26
MINI DEPLIANT NEWS 2008/2009 ING MX2-R26-P
MINI DEPLIANT NEWS 2008/2009 ITA MX2-R26/1-P
MINI DEPLIANT NEWS 2008/2009 TED. MX2-R26/2-P
MINI DEPLIANT'05 3 ANTE SERIE "Y" I MX2-R3
MINI DEPLIANT'05 3 ANTE SR. "Y" ING MX2-R3-P
MINI DEPLIANT'05 3 ANTE SR. "Y" SPA MX2-R4
MINI DEPLIANT'05 3 ANTE SR. "Y" TED MX2-R5
MINIDEPL.'05 RACCORDI S.R.COMPACT T MX2-R7-P
MOLLA CIL.X 40N1A040A0050S01 MX2-R7/1-P
MOLLA CILIND.PER QS3A25A50S01 MX2-R9
MOLLA CONICA PER 224-905S01 MX2-S
MOLLA PER 234-905S01 MX2-V-1/2-P
MOLLA PER 43S-LTB-40-200S01 MX2-V-3/4-P
MOLLA PER QS1A12A04S01 MX2-V-3/8-P
MOLLA PER QS1A32A25S01 MX2-V1-1/2
MOLLA PER QS1A50A30S02 MX2-V1-3/4
MOLLA SPEC. INFER. 600-450-A64S02 MX2-V1-3/8
MOLLA X 16S1A10A025S01 MX2-V1/1-1/2
MONOGRAFIA DI GRUPPO COMPL.IN MX2-V1/1-3/4
MONOGRAFIA DI GRUPPO COMPL.INGLESE MX2-V1/1-3/8
MONOGRAFIA DI GRUPPO COMPLETA IT MX2-V12
MONOGRAFIA DI GRUPPO COMPLETA ITALY MX2-V13
MPL-10 MX2-V3
MPL-12 MX2-V3-P
MPL-14 MX2-V4
MPL-4 MX2-V5
MPL-6 MX2-V6
MPL-8 MX2-V8
MVU 702-M5 MX2-V8-P
MVU 704-1/8 MX2-X
MVU 706-1/4 MX2-X-INOX
MVU 710-1/2 MX2-Y
MVU 710-1/2-V MX2-Y-INOX
MX1-F10 MX2-Z
MX1-F11 MX3-1-000001
MX2-1/2-000001 MX3-1-000002
MX2-1/2-000002 MX3-1-000002EX
MX2-1/2-000003 MX3-1-000003
MX2-1/2-000003-TF MX3-1-000004
MX2-1/2-000004 MX3-1-000005
MX2-1/2-000005 MX3-1-000006
MX2-1/2-000005EX MX3-1-000007
MX2-1/2-000006 MX3-1-000008
MX2-1/2-000007 MX3-1-000009
MX2-1/2-000008 MX3-1-000010
MX2-1/2-000009 MX3-1-000011
MX2-1/2-000010 MX3-1-000012
MX2-1/2-000011 MX3-1-000013
MX2-1/2-000012 MX3-1-000014
MX2-1/2-000013 MX3-1-000015
MX2-1/2-000014 MX3-1-000016
MX2-1/2-000015 MX3-1-000017
MX2-1/2-000016 MX3-1-000019
MX2-1/2-000017 MX3-1-000020
MX2-1/2-000018 MX3-1-000021
MX2-1/2-000019 MX3-1-000022
MX2-1/2-000020 MX3-1-000023
MX2-1/2-000021 MX3-1-000024
MX2-1/2-000022 MX3-1-000025
MX2-1/2-000023 MX3-1-000026
MX2-1/2-000024 MX3-1-000027
MX2-1/2-000025 MX3-1-000028
MX2-1/2-000026 MX3-1-000029
MX2-1/2-000027 MX3-1-000030
MX2-1/2-000028 MX3-1-000031
MX2-1/2-000029 MX3-1-000032
MX2-1/2-000030 MX3-1-000033
MX2-1/2-000031 MX3-1-000034
MX2-1/2-000032 MX3-1-000035
MX2-1/2-000033 MX3-1-000036
MX2-1/2-000034 MX3-1-000039
MX2-1/2-000035 MX3-1-000040
MX2-1/2-000036 MX3-1-000041
MX2-1/2-000037 MX3-1-000042
MX2-1/2-000038 MX3-1-000043
MX2-1/2-000039 MX3-1-000044
MX2-1/2-000040 MX3-1-000045
MX2-1/2-000041 MX3-1-000046
MX2-1/2-000042 MX3-1-000047
MX2-1/2-000043 MX3-1-000048
MX2-1/2-000044 MX3-1-000049
MX2-1/2-000045 MX3-1-000050
MX2-1/2-000046 MX3-1-000051
MX2-1/2-000047 MX3-1-000052
MX2-1/2-000048 MX3-1-000053
MX2-1/2-000049 MX3-1-000056
MX2-1/2-000050 MX3-1-000057
MX2-1/2-000051 MX3-1-000058
MX2-1/2-000052 MX3-1-000059
MX2-1/2-000053 MX3-1-000060
MX2-1/2-000054 MX3-1-000061
MX2-1/2-000055 MX3-1-000062
MX2-1/2-000056 MX3-1-000063
MX2-1/2-000057 MX3-1-000064
MX2-1/2-000058 MX3-1-000065
MX2-1/2-000059 MX3-1-000066
MX2-1/2-000060 MX3-1-000067
MX2-1/2-000061 MX3-1-000068
MX2-1/2-000062 MX3-1-000071
MX2-1/2-000063 MX3-1-000072
MX2-1/2-000064 MX3-1-000074
MX2-1/2-000065 MX3-1-000075
MX2-1/2-000066 MX3-1-000078
MX2-1/2-000067 MX3-1-000080
MX2-1/2-000068 MX3-1-000081
MX2-1/2-000069 MX3-1-000082
MX2-1/2-000070 MX3-1-000083
MX2-1/2-000071 MX3-1-000084
MX2-1/2-000072 MX3-1-000085
MX2-1/2-000073 MX3-1-000086
MX2-1/2-000074 MX3-1-000087
MX2-1/2-000075 MX3-1-000090
MX2-1/2-000076 MX3-1-000091
MX2-1/2-000077 MX3-1-000092
MX2-1/2-000078 MX3-1-000093
MX2-1/2-000079 MX3-1-000094
MX2-1/2-000083 MX3-1-000095
MX2-1/2-000084 MX3-1-000096
MX2-1/2-000085 MX3-1-000097
MX2-1/2-000086 MX3-1-000098
MX2-1/2-000087 MX3-1-000099
MX2-1/2-000088 MX3-1-000100
MX2-1/2-000089 MX3-1-000101
MX2-1/2-000090 MX3-1-AV
MX2-1/2-000091 MX3-1-B00
MX2-1/2-000092 MX3-1-B01
MX2-1/2-000093 MX3-1-B02
MX2-1/2-000094 MX3-1-F00
MX2-1/2-000095 MX3-1-F03
MX2-1/2-000096 MX3-1-F05
MX2-1/2-000097 MX3-1-F08
MX2-1/2-000098 MX3-1-F10
MX2-1/2-000099 MX3-1-F13
MX2-1/2-000100 MX3-1-F18
MX2-1/2-000101 MX3-1-FC00
MX2-1/2-000102 MX3-1-FC03
MX2-1/2-000103 MX3-1-FC08
MX2-1/2-000104 MX3-1-FC10
MX2-1/2-000105 MX3-1-FC13
MX2-1/2-000106 MX3-1-FC18
MX2-1/2-000107 MX3-1-FCA
MX2-1/2-000108 MX3-1-FL
MX2-1/2-000109 MX3-1-FL-S01
MX2-1/2-000112 MX3-1-FL-TF
MX2-1/2-000113 MX3-1-FR0000
MX2-1/2-000114 MX3-1-FR0000-TF
MX2-1/2-000115 MX3-1-FR0000EX
MX2-1/2-000116 MX3-1-FR0004
MX2-1/2-000117 MX3-1-FR0004EX
MX2-1/2-000118 MX3-1-FR0040
MX2-1/2-000119 MX3-1-FR0042
MX2-1/2-000120 MX3-1-FR0300
MX2-1/2-000121 MX3-1-FR0304
MX2-1/2-000122 MX3-1-FR0800
MX2-1/2-000123 MX3-1-FR0804
MX2-1/2-000125 MX3-1-FR0840
MX2-1/2-000126 MX3-1-FR0842
MX2-1/2-000127 MX3-1-FR1000
MX2-1/2-000128 MX3-1-FR1004
MX2-1/2-000129 MX3-1-FR1004EX
MX2-1/2-000130 MX3-1-FR1040
MX2-1/2-000131 MX3-1-FR1042
MX2-1/2-000135 MX3-1-FR1300
MX2-1/2-000136 MX3-1-FR1304
MX2-1/2-000137 MX3-1-FR1340
MX2-1/2-000138 MX3-1-FR1342
MX2-1/2-000139 MX3-1-FR2004
MX2-1/2-000140 MX3-1-FR3004
MX2-1/2-000141 MX3-1-FRS01
MX2-1/2-000142 MX3-1-FRS02
MX2-1/2-000143 MX3-1-FRS03
MX2-1/2-000144 MX3-1-FRS04
MX2-1/2-000145 MX3-1-FRS05
MX2-1/2-000146 MX3-1-FRS06
MX2-1/2-000148 MX3-1-HH
MX2-1/2-000149 MX3-1-JJ
MX2-1/2-000159 MX3-1-KK
MX2-1/2-000160 MX3-1-L00
MX2-1/2-000161 MX3-1-L00EX
MX2-1/2-000162 MX3-1-R000
MX2-1/2-AV MX3-1-R000EX
MX2-1/2-AV-TF MX3-1-R004
MX2-1/2-AVEX MX3-1-R004-LH
MX2-1/2-B00 MX3-1-R004EX
MX2-1/2-B00EX MX3-1-R010
MX2-1/2-B01 MX3-1-R014
MX2-1/2-B02 MX3-1-R400
MX2-1/2-F00 MX3-1-R400EX
MX2-1/2-F00-TF MX3-1-R402
MX2-1/2-F03 MX3-1-R410
MX2-1/2-F03-LH MX3-1-R412
MX2-1/2-F03EX MX3-1-RS01
MX2-1/2-F08 MX3-1-V01
MX2-1/2-F10 MX3-1-V01EX
MX2-1/2-F10-TF MX3-1-V16
MX2-1/2-F13 MX3-1-V16EX
MX2-1/2-F15 MX3-1-V17
MX2-1/2-F18 MX3-1-V17EX
MX2-1/2-FC00 MX3-1-V36
MX2-1/2-FC00-TF MX3-1-VS01
MX2-1/2-FC03 MX3-3/4-000001
MX2-1/2-FC05 MX3-3/4-000002
MX2-1/2-FC08 MX3-3/4-000003
MX2-1/2-FC10 MX3-3/4-000004
MX2-1/2-FC13 MX3-3/4-000005
MX2-1/2-FC15 MX3-3/4-000006
MX2-1/2-FC18 MX3-3/4-000007
MX2-1/2-FCA MX3-3/4-000008
MX2-1/2-FCA-LH MX3-3/4-000009
MX2-1/2-FL MX3-3/4-000010
MX2-1/2-FR0000 MX3-3/4-000011
MX2-1/2-FR0000EX MX3-3/4-000012
MX2-1/2-FR0000S01 MX3-3/4-000013
MX2-1/2-FR0004 MX3-3/4-000014
MX2-1/2-FR0004-LH MX3-3/4-000015
MX2-1/2-FR0004-TF MX3-3/4-000016
MX2-1/2-FR0004EX MX3-3/4-000017
MX2-1/2-FR0040 MX3-3/4-000018
MX2-1/2-FR0042 MX3-3/4-000019
MX2-1/2-FR0070 MX3-3/4-000020
MX2-1/2-FR0073 MX3-3/4-000021
MX2-1/2-FR0300 MX3-3/4-000022
MX2-1/2-FR0304 MX3-3/4-000023
MX2-1/2-FR0304EX MX3-3/4-000024
MX2-1/2-FR0304S01 MX3-3/4-000025
MX2-1/2-FR0304S02 MX3-3/4-000026
MX2-1/2-FR0340 MX3-3/4-000027
MX2-1/2-FR0342 MX3-3/4-000028
MX2-1/2-FR0370 MX3-3/4-000029
MX2-1/2-FR0373 MX3-3/4-000030
MX2-1/2-FR0504 MX3-3/4-000031
MX2-1/2-FR0800 MX3-3/4-000032
MX2-1/2-FR0804 MX3-3/4-000033
MX2-1/2-FR0840 MX3-3/4-000034
MX2-1/2-FR0842 MX3-3/4-000035
MX2-1/2-FR0870 MX3-3/4-000036
MX2-1/2-FR0873 MX3-3/4-000038
MX2-1/2-FR1000 MX3-3/4-000039
MX2-1/2-FR1004 MX3-3/4-000040
MX2-1/2-FR1004-LH MX3-3/4-000041
MX2-1/2-FR1004EX MX3-3/4-000042
MX2-1/2-FR1040 MX3-3/4-000043
MX2-1/2-FR1042 MX3-3/4-000045
MX2-1/2-FR1070 MX3-3/4-000046
MX2-1/2-FR1070EX MX3-3/4-000053
MX2-1/2-FR1073 MX3-3/4-000054
MX2-1/2-FR1073-LH MX3-3/4-000055
MX2-1/2-FR1300 MX3-3/4-000056
MX2-1/2-FR1300S01 MX3-3/4-000058
MX2-1/2-FR1300S02 MX3-3/4-000059
MX2-1/2-FR1300S03 MX3-3/4-AV
MX2-1/2-FR1304 MX3-3/4-F00
MX2-1/2-FR1304S01 MX3-3/4-F03
MX2-1/2-FR1340 MX3-3/4-F03EX
MX2-1/2-FR1342 MX3-3/4-F08
MX2-1/2-FR1370 MX3-3/4-F10
MX2-1/2-FR1373 MX3-3/4-F13
MX2-1/2-FR1500 MX3-3/4-F13EX
MX2-1/2-FR1504 MX3-3/4-F18
MX2-1/2-FR1800 MX3-3/4-FC00
MX2-1/2-FR1804 MX3-3/4-FC03
MX2-1/2-FR1840 MX3-3/4-FC08
MX2-1/2-FR1842 MX3-3/4-FC10
MX2-1/2-FR1870 MX3-3/4-FC13
MX2-1/2-FR1873 MX3-3/4-FC18
MX2-1/2-FR2004 MX3-3/4-FCA
MX2-1/2-FR2042 MX3-3/4-FL
MX2-1/2-FR2070 MX3-3/4-FR0000
MX2-1/2-FR2073 MX3-3/4-FR0000EX
MX2-1/2-FR3004EX MX3-3/4-FR0004
MX2-1/2-FRS01 MX3-3/4-FR0004EX
MX2-1/2-FRS02 MX3-3/4-FR0040
MX2-1/2-FRS04 MX3-3/4-FR0042
MX2-1/2-FRS06 MX3-3/4-FR0300
MX2-1/2-FRS07 MX3-3/4-FR0304
MX2-1/2-FRS08 MX3-3/4-FR0800
MX2-1/2-FRS09 MX3-3/4-FR0804
MX2-1/2-FRS10 MX3-3/4-FR0840
MX2-1/2-FRS11 MX3-3/4-FR0842
MX2-1/2-FRS12 MX3-3/4-FR1000
MX2-1/2-HH MX3-3/4-FR1004
MX2-1/2-JJ MX3-3/4-FR1040
MX2-1/2-KK MX3-3/4-FR1042
MX2-1/2-L00 MX3-3/4-FR1300
MX2-1/2-L00EX MX3-3/4-FR1304
MX2-1/2-M000 MX3-3/4-FR2004
MX2-1/2-M004 MX3-3/4-FR2004-LH
MX2-1/2-M014 MX3-3/4-FR3004
MX2-1/2-M400 MX3-3/4-HH
MX2-1/2-M402 MX3-3/4-JJ
MX2-1/2-M700 MX3-3/4-KK
MX2-1/2-M703 MX3-3/4-L00
MX2-1/2-M703EX MX3-3/4-R000
MX2-1/2-MCA100 MX3-3/4-R000EX
MX2-1/2-MCA102 MX3-3/4-R004
MX2-1/2-MCA110 MX3-3/4-R004-LH
MX2-1/2-MCA112 MX3-3/4-R010
MX2-1/2-MCA200 MX3-3/4-R014
MX2-1/2-MCA204 MX3-3/4-R400
MX2-1/2-MCA210 MX3-3/4-R402
MX2-1/2-MCA214 MX3-3/4-R410
MX2-1/2-MCV100 MX3-3/4-R412
MX2-1/2-MCV100-S01 MX3-3/4-V01
MX2-1/2-MCV102 MX3-3/4-V01EX
MX2-1/2-MCV110 MX3-3/4-V16
MX2-1/2-MCV112 MX3-3/4-V16EX
MX2-1/2-MCV200 MX3-3/4-V17
MX2-1/2-MCV200-S02 MX3-3/4-V17EX
MX2-1/2-MCV204 MX3-3/4-V36
MX2-1/2-MCV204-LH MX3-AV1-3/4
MX2-1/2-MCV210 MX3-AV2-P
MX2-1/2-MCV214 MX3-AV3
MX2-1/2-MEA100 MX3-AV3-P
MX2-1/2-MEA102 MX3-AV5
MX2-1/2-MEA110 MX3-AV6
MX2-1/2-MEA112 MX3-AV6-P
MX2-1/2-MEA200 MX3-B4
MX2-1/2-MEA204 MX3-F1-1
MX2-1/2-MEA210 MX3-F1-3/4
MX2-1/2-MEA214 MX3-F10
MX2-1/2-MEV100 MX3-F11
MX2-1/2-MEV102 MX3-F2-P
MX2-1/2-MEV110 MX3-F2/1-P
MX2-1/2-MEV112 MX3-F2/2-P
MX2-1/2-MEV200 MX3-F4
MX2-1/2-MEV204 MX3-F5
MX2-1/2-MEV210 MX3-F6
MX2-1/2-MEV214 MX3-F7
MX2-1/2-R000 MX3-F7-P
MX2-1/2-R004 MX3-F8
MX2-1/2-R004-LH MX3-F8-P
MX2-1/2-R004EX MX3-F9
MX2-1/2-R010 MX3-FC1-1
MX2-1/2-R014 MX3-FC1-3/4
MX2-1/2-R104 MX3-FR1-1
MX2-1/2-R400 MX3-FR1-3/4
MX2-1/2-R402 MX3-L1-1
MX2-1/2-R402-LH MX3-L1-3/4
MX2-1/2-R410 MX3-L18
MX2-1/2-R412 MX3-L2-P
MX2-1/2-R700 MX3-L4
MX2-1/2-R703 MX3-L5
MX2-1/2-R710 MX3-L5-P
MX2-1/2-R713 MX3-R10-P
MX2-1/2-RCA100 MX3-R10/1-P
MX2-1/2-RCA102 MX3-R15
MX2-1/2-RCA110 MX3-R16
MX2-1/2-RCA112 MX3-R17
MX2-1/2-RCA200 MX3-R2
MX2-1/2-RCA204 MX3-R2-P
MX2-1/2-RCA204-LH MX3-R2/1
MX2-1/2-RCA210 MX3-R20
MX2-1/2-RCA214 MX3-R24
MX2-1/2-RCV100 MX3-R25
MX2-1/2-RCV100-LH MX3-R26
MX2-1/2-RCV102 MX3-R26-P
MX2-1/2-RCV110 MX3-R26/1-P
MX2-1/2-RCV112 MX3-R26/2-P
MX2-1/2-RCV200 MX3-R27
MX2-1/2-RCV200-LH MX3-R28
MX2-1/2-RCV204 MX3-R3
MX2-1/2-RCV204-LH MX3-R3-P
MX2-1/2-RCV210 MX3-R30
MX2-1/2-RCV214 MX3-R30-P
MX2-1/2-RCV214-LH MX3-R31
MX2-1/2-REA100 MX3-R31-P
MX2-1/2-REA102 MX3-R32
MX2-1/2-REA110 MX3-R32-P
MX2-1/2-REA112 MX3-R33-P
MX2-1/2-REA200 MX3-R4
MX2-1/2-REA204 MX3-R5
MX2-1/2-REA210 MX3-R6
MX2-1/2-REA214 MX3-R7-P
MX2-1/2-REV100 MX3-R7/1-P
MX2-1/2-REV102 MX3-R9
MX2-1/2-REV110 MX3-S
MX2-1/2-REV112 MX3-V1-1
MX2-1/2-REV200 MX3-V1-3/4
MX2-1/2-REV204 MX3-V10
MX2-1/2-REV210 MX3-V12
MX2-1/2-REV214 MX3-V3-P
MX2-1/2-REV214-OX MX3-V3/2-P
MX2-1/2-V01 MX3-V4
MX2-1/2-V01-TF MX3-V5-P
MX2-1/2-V01EX MX3-V6
MX2-1/2-V01S01 MX3-V7
MX2-1/2-V16 MX3-V8
MX2-1/2-V16-LH MX3-V8-P
MX2-1/2-V16-TF MX3-X
MX2-1/2-V16EX MX3-Y
 

Một số dòng sản phẩm chiến lược của công ty : lọc khí máy nén khí , lọc dầu máy nén khí ,van điện từ , van thủy lực
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hỗ trợ trực tuyến

Khu vực miền bắc
   Mr.Phương
   Email : Phuongho@semic.com.vn
   Cell Phone : 0986507191

Mr.Việt ,Mr.Thảo
Phone : 02462937074
Email :Semicvn@gmail.com
 
 

Khu vực miền trung

 
   Mr.Duẩn
   Email : SemicDuan@gmail.com
     Cell Phone : 0988956710Khu vực miền nam
   Kinh doanh :
   Mr.Kiên
   Tell phone : 0869012654
   Email : Semickien@gmail.com
  Mr.Phương
   Cell phone : 0986507191
   Email : Phuongho@semic.com.vn
   Kỹ Thuật
   Mr.Hòa
   Email : semichoa@semic.com.vn


Hỗ trợ kỹ thuật

Phòng Kỹ Thuật
Mr.Phương
Cell :0986507191

Phòng Dự Án
Mr.Cường
Cell : 0979267973

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 359

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27470

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2951618