Van điện từ CKD 3 Port

05:53 ICT Thứ hai, 30/01/2023

Danh mục

Trang nhất » Sản phẩm » Van điện từ » Van điện từ CKD

Van điện từ CKD 3 Port

Thứ tư - 19/02/2014 12:52
Công ty Semic chuyên nhập khẩu ,phân phối sản phẩm Van điện từ CKD.SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG ,UY TÍN CHẤT LƯỢNG
Van điện từ CKD
Van điện từ CKD 3 Port
Direct acting 3 port valve Large flow and high response type
3 port direct acting valve Discrete valve body porting and sub-plate porting
3QRA_3QRB_3QB
3QB/3QRA/3QRB/M3QRA/M3QRB
Pneumatic valve 3MA0_3MB0
Pneumatic valve 3PA_3PB
Pilot operated solenoid valve, external pilot air operated poppet valve NP_NAP_NVP
Reduced wiring for PLC Block manifold MN3E_MN4E
Reduced wiring for PLC Block manifold Pneumatic valve MN3S0_MN4S0
van điện từ ckd

4KA210-06-B-AC220V/Z
4KA210-06-B-AC110V/Z
4KA210-06-AC220/Z
4KA210-06-AC200V/Z
4KA210-06-AC200V/Z
4KA210-06-AC110V/Z
4KA210-06-AC100V/Z
4KA210-06-AC100V
4KA210-06-AC100V
4KA130-M5-L-DC24V
4KA110-M5-M1D2P-AC100V
4KA110-M5-BPS-AC110V
4KA110-M5-AC220V
4K9-PLUG-R1/4/Z
4K3-COIL-AC220V
4K310-08-AC110V
4K1L-COIL-DC24V
4K1L-C2-C0IL-AC220V
AG41E4-02-2-D3TB-DC110V
AG41E4-02-2-03TB-AC100V
AG41E4-02-2-03T-AC220V
AG31-02-1-AC100V/Z
AG31-02-1-B-AC220V/Z
AG31-02-2-000A-AC220V
AG31-02-2-02E-AC220V/Z
AG33-02-1-02E-AC220V/Z
AG33-02-2-J2HB-DC24V
AG34-01-1-B2E-AC220V/Z
AG3-CE-100106-MOUNT-PLATE-KIT
AG41-02-1-AC220V/Z
AG41-02-2-02E-AC220V/Z
AG41-02-2-03E-AC220V
AG41-02-2-AC110V/Z
AG41-02-2-E2E-DC24V
AG41-02-2-E4A-AC200V
AG41-02-2-L2E-AC220V
AG41-03-1-AC220V/Z
AG41-03-2-AC110V/Z
AG41-2N-1-B2EB-DC24V
AG43-02-4-02E-DC24V/Z
AG43-02-4-AC110V/Z
AG43-02-4-B-AC220V/Z
AG43-02-5-02E-AC220V/Z
AG43-02-5-AC220V/Z
AG43-02-5-M2G-AC110V
AG43-03-4-D2E-DC24V
AG43-03-4-J2H-DC24V
AG44-02-1-B2E-AC220V/Z
AG44-02-1-B2G-AC220V/Z
AG44-02-4-AC110V/Z
AG44-02-4-AC220V/Z
AG4-COIL-AC220V
AG41E4-02-2-03T-AC220V
AG41E4-02-2-03TB-AC100V
AG41E4-02-2-D3TB-DC110V
4K1L-C2-C0IL-AC220V
4K1L-COIL-DC24V
4K310-08-AC110V
4K3-COIL-AC220V
4K9-PLUG-R1/4/Z
4KA110-M5-AC220V
4KA110-M5-BPS-AC110V
4KA110-M5-M1D2P-AC100V
4KA130-M5-L-DC24V
4KA210-06-AC100V
4KA210-06-AC100V/Z
4KA210-06-AC110V/Z
4KA210-06-AC200V/Z
4KA210-06-AC220/Z
4KA210-06-B-AC110V/Z
4KA210-06-B-AC220V/Z
4KA210-06-B-DC24V/Z
4KA210-06-C2-AC220V
4KA210-06-D22-AC220V
4KA210-06-DC24V
4KA210-06-DC24V/Z
4KA210-06-L-AC110V/Z
4KA210-06-L-DC24V/Z
4KA210-06-LP-DC24V
4KA210-06-LS-AC220V
4KA210-06-LS-AC220V/Z
4KA210-06-P-DC24V
4KA219-06-AC220V /Z
4KA219-06-B-AC220V/Z
4KA219-06-DC24V/Z
4KA220-06-AC110V/Z
4KA220-06-B-AC220V/Z
4KA220-06-C2-AC220V
4KA220-06-C2-DC24V
4KA220-06-LS-AC110V
4KA230-06-B-AC220V/Z
4KA230-06-C2-AC220V
4KA230-GS8-C2-AC220V
4KA230-GS8-S-AC100V
4KA250-06-AC220V/Z
4KA250-06-B-AC220V/Z
4KA310-08-AC100V
4KA310-08-AC200V
4KA310-08-AC220V
4KA310-08-B-AC110V
4KA310-08-B-DC24V
4KA310-08-BP-DC24V
4KA310-08-C21P-AC100V
4KA310-08-C2-AC220V
4KA310-08-C2-DC24V
4KA310-08-DC24V
4KA310-08-L-AC220V
4KA310-08-LP-DC24V
4KA310-08-LS-DC24V
4KA310-08-M1BS-AC110V
4KA310-08-M1LS-AC220V
4KA310-08-PS-DC24V
4KA320-08-B-AC110V
4KA320-08-C2-DC24V
4KA320-08-M1-DC24V
4KA320-08-M1L-DC24V
4KA330-08-B-AC110V
4KA340-08-LS-DC24V
4KA410-10-AC220V
4KA410-10-B-AC220V
4KA410-10-DC24V
4KA410-10-M1LS-DC24V

4KB210-08-B-AC220V/Z
4KB210-08-C2-AC100V
4KB210-08-C2-AC200V
4KB210-08-DC12V
4KB210-08-DC24V/Z
4KB210-08-LS-AC100V-ST
4KB210-08-LS-AC220V/Z
4KB219-00-AC220V/Z
4KB219-00-B-DC24V/Z
4KB219-00-C22-AC220V
4KB219-00-C2-AC100V
4KB219-00-C2-AC200V
4KB219-00-C3-DC24V
4KB219-00-DC24V/Z
4KB219-00-L-DC24V/Z
4KB219-00-M1-AC220V/Z
4KB219-00-M1C3-DC24V
4KB219-00-M1D21-DC24V
4KB219-00-M1L-DC24V/Z
4KB219-00-MIC3-DC24V
4KB220-06-B-AC100V/Z
4KB220-08-AC200V/Z
4KB220-08-B-AC110V/Z
4KB220-08-B-AC220V/Z
4KB220-08-B-DC24V /Z
4KB220-08-LS-AC220V/Z
4KB229-00-C21-DC24V
4KB229-00-C2-AC100V
4KB229-00-LS-AC220V
4KB229-00-M1C21-DC24V
4KB230-08-C2K-AC110V
4KB239-00-AC220V/Z
4KB240-08-L-AC110V
4KB240-08-L-DC24V/Z
4KB249-00-AC220V
4KB249-00-L-AC110V
4KB310-08-AC220V
4KB310-10-DC24V
4KB310-10-L-DC24V
4KB310-10-LS-AC220V
4KB319-00-L-DC24V
4KB319-00-LS-AC200V
4KB319-00-LS-DC24V
4KB319-00-M1B-AC220V
4KB320-10-AC220V
4KB320-10-L-DC24V
4KB320-10-LS-AC220V
4KB329-00-AC220V
4KB330-08-AC110V
4KB330-08-L-DC24V
4KB330-10-C2-AC110V
4KB339-00-M1-AC110V
4KB410-10-C2-DC24V
4KB410-15-M1L-DC24V
4KB419-00-AC100V
4KB419-00-B-AC220V
4KB419-00-L-DC24V
4KB429-00-L-DC24V
4KB429-00-M1B-DC24V
4KB430-10-DC24V
4KB439-00-L-DC24V
4KB439-00-M1L-DC24V
4KB440-10-LSK-DC24V
4KB318-00
4KB331-08
4KB421-10
4KB428-00
4SA010-M3-3
4SA019-M3-3
4SB019-00-3
4SB120-06-D-3
4TB310-08-L-3
4TB319-00-M1-6
4TB319-00-M1L-3
4TB329-00-M1-6
4TB329-00-M1L-3
4TB420-15-3
4TB429-00-M1L-3-DC24V
4TB439-00-M1L-3

AB41-02-7-F2H-AC220V
AB41-03-2-B-AC220V/Z
AB41-03-3-AC220/Z
AB41-03-5-02E-AC110V/Z
AB41-03-5-02E-AC220V/Z
AB41-03-5-02G-DC24V/Z
AB41-03-5-02H-DC24V
AB41-03-5-03A-AC200V/Z
AB41-03-5-AC110V/Z
AB41-03-5-AC220V/Z
AB41-03-5-AC380V
AB41-03-5-B2E-AC200V/Z
AB41-03-6-02H-AC220V
AB41-03-6-AC220V/Z
AB41-03-6-B2E-AC220V/Z
AB41-03-6-B-AC220V/Z
AB41-03-6-V-AC220V
AB41-03-7-02E-AC110V/Z
AB41-03-7-02E-AC220V/Z
AB41-03-7-AC220V/Z
AB41-03-7-C4A-AC100V/Z
AB41-03-7-N2E-DC24V
AB41-03-7-V2H-DC24V
AB41-03-7-W-AC220V
AB41-03-8-AC200V/Z
AB41-04-8-AC200V/Z
AB41-04-8-B2E-AC110V/Z
AB41-04-8-V-AC220V
AB41-2G-5-E2H-AC220V
AB41-2N-3-B3H-DC24V
AB41-2N-3-E2EB-DC24V
AB42-02-1-AC100V/Z
AB42-02-4-B2EB-AC220V/Z
AB42-02-4-J2H-AC220V
AB42-02-4-W-AC220V
AB42-02-5-02E-DC24V/Z
AB42-02-5-AC200V /Z
AB42-02-5-F2E-AC220V/Z
AB42-02-6-02HABS-AC220V
AB42-02-7-AC220V/Z
AB42-02-7-R2EB-DC24V
AB42-03-1-AC220V/Z

 

4KA420-10-LS-AC220V
4KA420-10-LS-DC24V
4KA420-10-M1-AC220V
4KA420-10-M1L-DC24V
4KA430-10-LS-DC24V
4KA430-10-M1L-DC24V
4KA111-M5
4KA341-08
4KA421-10
4KB110-06-AC110V
4KB110-06-B-AC200V
4KB110-06-C2-DC24V
AD11-10A-03A-DC24V
AD11-10A-03K-DC24V
AD11-15A-02EA-AC110V??
AD11-15A-02EA-AC220V
AD11-15A-02G-AC220V/Z
AD11-15A-03A-AC220V/Z
AD11-15A-B2H-AC200V
AD11-20A-02A-AC220V/Z
AD11-20A-02E-AC220V
AD11-20A-02E-AC220V/Z
AD11-20A-02G-AC220V/Z
AD11-20A-H3HA-DC24V
AD11-25A-02C-AC110V/Z
AD11-25A-02C-AC220V/Z
AD11-25A-02H-AC220V
AD11-25A-03A-AC220V/Z
AD11-25A-B2E-AC220V
AD11-8A-03A-AC110V
AD11-8A-03A-DC24V
AD21-32A-02A-AC220V
AD21-40A-02H-AC110V
ADK11-10A-02C-AC110V
ADK11-10A-02C-AC220V
ADK11-10A-02G-AC220V
ADK11-10A-02G-DC24V
ADK11-10A-03A-DC24V
ADK11-10A-03HS-AC110V
ADK11-10A-B2G-DC24V
ADK11-15A-02C-AC110V
ADK11-15A-02C-AC200V
ADK11-15A-02E-AC110V
ADK11-15A-02E-DC24V
ADK11-15A-02G-DC24V
ADK11-15A-02H-AC220V
ADK11-15A-02H-DC24V
ADK11-15A-03A-DC24V
ADK11-15A-03H-AC110V
ADK11-15A-B2E-AC220V
ADK11-15A-D2C-AC110V
ADK11-15A-D2H-AC220V
ADK11-15A-D3K-DC24V
ADK11-15A-M2G-P6-AC220V
ADK11-15N-H5QBZ-AC200V
ADK11-20A-02C-AC110V
ADK11-20A-02C-AC220V
ADK11-20A-02CB-AC220V
ADK11-20A-02EB-DC24V
ADK11-20A-02E-DC24V
ADK11-20A-02ES-DC24V
ADK11-20A-02G-AC220V
ADK11-20A-03A-AC220V
ADK11-20A-03A-DC24V
ADK11-20A-M2G-P6-AC220V
ADK11-25A-02C-AC110V
ADK11-25A-02E-DC24V
ADK11-25A-02ES-DC24V
ADK11-25A-02G-DC24V
ADK11-25A-02H-AC220V
ADK11-25A-03AH-AC110V
ADK11-25A-03K-AC110V
ADK11-25A-03K-AC220V
ADK11-25A-2H-COIL-AC100V
ADK11-25A-B3H-DC24V
ADK11-25A-D2C-AC110V
ADK11-25A-D2H-AC220V
ADK11-25A-E3A-DC24V
ADK11-8A-02C-AC220V
ADK11-8A-02E-DC24V
ADK11-8A-D3A-DC24V
ADK12-15A-03A-AC220V
ADK12-15A-03A-DC24V
ADK12-15X3197-FL-343012-DC24V
ADK12-20A-03A-AC220V
ADK12-20A-03KS-DC24V
ADK12-25A-03A-AC380V
ADK21-32A-D3E-AC220V
ADK21-40A-03AH-AC110V
ADK21-40A-B3L-DC24V
ADK21-40A-L3LD-AC220V
AP11-10A-03A-AC100V
AP11-10A-03A-AC220V
AP11-10A-03A-B-DC24V
AP11-10A-2E-COIL-AC220V
AP11-15A-02C-AC220V/Z
AP11-15A-02HA-AC220V
AP11-15A-03A-AC220V/Z
AP11-15A-B4KE-AC200V
AP11-15A-C4A-AC220V
AP11-15A-C4A-AC220V/Z
AP11-15A-D3A-AC220V
AP11-15A-E3H-AC100V
AP11-15A-F3A-AC200V
AP11-20A-02C-AC220V
AP11-20A-03A-AC100V/Z
AP11-20A-03A-AC220V/Z
AP11-20A-C2G-DC24V
AP11-20A-E2HH-DC24V
AP11-20A-F3A-DC24V/Z
AP11-25A-02C-AC220V/Z
AP11-25A-02E-DC24V/Z
AP11-25A-03A-AC110V/Z
AP11-25A-03A-AC220V/Z
AP11-25A-03A-DC24V/Z
AP11-32A-03K-DC24V
AP11-8A-B4A-AC220V
AP21-32A-03A-AC220V
AP21-32F-E4K-AC220V
AP21-40A-03A-AC220V
AP21-50A-03A-AC220V
AP21-50F-03A-AC110V
APK11-10A-03AB-DC24V
APK11-10A-B2C-AC220V
APK11-15A-02C-AC220V
APK11-15A-03A-DC24V
APK11-15A-C4A-AC100V
APK11-15A-C4A-AC220V
APK11-15A-L2C-AC100V
APK11-20A-02C-AC110V
APK11-20A-02C-AC220V
APK11-20A-C4A-AC220V
APK11-20A-C4H-AC100V
APK11-20AX087-FL-121047-AC200V
APK11-25A-02C-AC220V
APK11-25A-03A-DC24V
APK11-25A-B2G-AC220V
APK11-25A-C4A-AC100V
APK11-25A-C4A-AC220V
APK11-25A-C4K-AC110V
APK11-25AX349-FL-127108-AC200V
APK11-8A-02G-AC220V/Z
APK11-8A-B2C-AC200V
APK11-8A-B2ES-AC220V
APK11-8A-C4A-AC100V
APK11-8A-C4A-AC220V
APK21-32A-C4F-AC100V
APK21-40A-C4A-AC220V
APK21-40F-03A-AC100V
APK21-40F-03A-AC220V
APK21-40F-C4A-AC220V
VNA-15-AC100V
VNA-15-AC110V
VNA-15-AC200V
VNA-15-AC220V
VNA-20-AC100V
VNA-25-AC100V
VNA-40-AC220V
VNA-50-AC220
VNA-50-P-AC220V?
VNR-40-AC220V
ADK11E4-15A-03T-DC24V
ADK11E4-25A-03T-AC220V
ADK11E4-25A-03T-DC24V
AP11E2-15A-C4T-AC220V
AP11E4-15A-D3T-AC220V
AP12-15A-02GS-DC24V
PKA-10-27-AC200V
PKA-14-27-AC220V
PKA-20-25-AC110V
A180-4E1-CPLL-26W-1L DC24V
A180-4E1-CPLL-26W DC24V
A180-4E1-CPLL-23W DC24V
F-9003-PFA-6*5-20

AB21-01-2-DC24V
AB21-02-1-A00B-AC220V
AB21-02-1-A-AC220V
AB21-02-1-A-DC24V
AB21-02-2-000B-DC24V
AB21-02-2-A-AC220V
AB21-02-2-A-DC12V
AB21-02-2-A-DC24V
AB21-02-2-DC24V
AB21-02-3-A-AC110V
AB21-02-3-A-AC220V
AB21-02-3-AC100V
AB21-02-3-AC200V
AB21-02-3-AC220V
AB21-02-3-A-DC24V
AB21-02-3-B-AC110V
AB21-02-5-A-AC200V
AB21-02-5-A-AC220V
AB21-02-5-AC110V
AB21-02-5-AC200V
AB21-02-5-AC220V
AB21-02-5-A-DC24V
AB21-02-5-DC24V

AB31-01-2-AC220V/Z
AB31-01-3-B2E-DC24V/Z
AB31-01-5-02HAB-DC24V
AB31-02-1-AC220V/Z
AB31-02-2-AC220V/Z
AB31-02-2-C-AC220V/Z
AB31-02-2-E2E-B-AC220V/Z
AB31-02-2-F2E-AC220V/Z
AB31-02-3-000A-AC220V
AB31-02-3-000AB-AC200V
AB31-02-3-02E-AC110V/Z
AB31-02-3-02E-AC220V
AB31-02-3-02E-DC24V
AB31-02-3-02E-DC24V/Z
AB31-02-3-02G-DC24V/Z
AB31-02-3-AC220V
AB31-02-3-AC220V/Z
AB31-02-3-B2E-DC24V/Z
AB31-02-3-C4A-B-AC220V/Z
AB31-02-3-F2E-AC220V/Z
AB31-02-3-P2E-AC220V
AB31-02-4-02E-AC110V/Z
AB31-02-4-03A-DC24V
AB31-02-4-C4A-AC220V
AB31-02-5-02EA-AC110V
AB31-02-5-02E-AC220V/Z
AB31-02-5-03A-DC24V
AB31-02-5-AC200V/Z
AB31-02-5-B2E-DC24V/Z
AB31-02-5-C2G-AC220V/Z
AB31-02-5-F2E-DC24V/Z
AB31-02-5-F2G-AC220V/Z
AB31-02-5-F-AC220V/Z
AB31-02-6-AC100V/Z
AB31-02-6-AC220V/Z
AB31-02-6-B-AC100V/Z
AB31-02-6-C2G-AC220V/Z
AB31-02-6-F2E-AC110V
AB31-02-6-F2E-AC110V/Z
AB31-02-6-F2E-AC220V
AB31-02-6-F2G-AC220V/Z
AB31-1N-2-R3A-DC24V
AB3-GE-100106-MOUNT-PLATE-KIT
AB41-02-1-02E-AC220V/Z
AB41-02-1-AC220V/Z
AB41-02-2-02E-AC220V/Z

F-H-MC-6-1 
F-H-ME-6-1 
110E1
110E1-PSL
110E1-PLL
110E1-PSL-1L
110E1-PLL-1L
110E1-PSL-3L
110E1-PLL-3L
110-4E1
110-4E1-PSL
110-4E1-PLL
110-4E1-PSL-1L
110-4E1-PLL-1L
110-4E1-PSL-3L
110-4E1-PLL-3L
110-4E2
110-4E2-PSL
110-4E2-PLL
110-4E2-PSL-1L
110-4E2-PLL-1L
110-4E2-PSL-3L
110-4E2-PLL-3L
113-4E2
113-4E2-PSL
113-4E2-PLL
113-4E2-PSL-1L
113-4E2-PLL-1L
113-4E2-PSL-3L
113-4E2-PLL-3L
111E1
111E1-PSL
111E1-PLL
111E1-PSL-1L
111E1-PLL-1L
111E1-PSL-3L
111E1-PLL-3L
A110E1
A110E1-PSL
A110E1-PLL
A110E1-PSL-1L
A110E1-PLL-1L
A110E1-PSL-3L
A110E1-PLL-3L
A110-4E1
A110-4E1-PSL
A110-4E1-PLL
A110-4E1-PSL-1L
A110-4E1-PLL-1L
A110-4E1-PSL-3L
A110-4E1-PLL-3L
A110-4E2
A110-4E2-PSL
A110-4E2-PLL
A110-4E2-PSL-1L
A110-4E2-PLL-1L
A110-4E2-PSL-3L
A110-4E2-PLL-3L
A113-4E2
A113-4E2-PSL
W4G2-MP
W4G4-TR-V1
W4GB219-00-3
W4GB229-00-3
W4GB239-MX-FL294194-3
W4GB249-00-3
W4GB259-00-3
W4GB2-SP-08-F
W4GB2-SP-08-R1-TC
W4GB429-00-M-3
MW4GB2-C8-10XU-T20W-8-3
MW4GB2-C8-2-TC
MW4GB2-C8-3-TC
MW4GB2-C8-T10W-2-FL393118-3
MW4GB410-8-FL388818-800000000X
NW4GB2-V2-C8
NW4GB4-V2-10
V3000-10
V3000-10/Z
V3000-15
V3000-15/Z
V3010-15
V3010-15-W-X1
V3010-8
V3010-HSVA-03-3*2
V3010-HSVA-03-3*2-L
V3010-HSVA-04-3*2
V3010-HSVA-04-3*2-L
V3010-HSVA-06-3*2
USB2-M5-1-DC24V
USB3-6-1-AC200V
USB3-6-1-B-AC200V
USB3-6-3-AC200V
USB3-6-3-DC24V
USB3-6-3-D-DC24V
USG2-M5-1-DC24V
USG3-6-1-DC24V
USG3-6-1-E-DC24V
USG3-6-2-E-DC24V
AG31-01-2-AC220V/Z
AG31-01-2-C-AC220V
AG31-02-1-03A-DC220V
AG31-02-1-AC100V/Z
AG31-02-1-B-AC220V/Z
AG31-02-2-000A-AC220V
AG31-02-2-02E-AC220V/Z
AG33-02-1-02E-AC220V/Z
AG33-02-2-J2HB-DC24V
AG34-01-1-B2E-AC220V/Z
AG3-CE-100106-MOUNT-PLATE-KIT
AG41-02-1-AC220V/Z
AG41-02-2-02E-AC220V/Z
AG41-02-2-03E-AC220V
AG41-02-2-AC110V/Z
AG41-02-2-E2E-DC24V
AG41-02-2-E4A-AC200V
AG41-02-2-L2E-AC220V
AG41-03-1-AC220V/Z
AG41-03-2-AC110V/Z
AG41-2N-1-B2EB-DC24V
AG43-02-4-02E-DC24V/Z
AG43-02-4-AC110V/Z
AG43-02-4-B-AC220V/Z
AG43-02-5-02E-AC220V/Z
AG43-02-5-AC220V/Z
AG43-02-5-M2G-AC110V
AG43-03-4-D2E-DC24V
AG43-03-4-J2H-DC24V
AG44-02-1-B2E-AC220V/Z
AG44-02-1-B2G-AC220V/Z
AG44-02-4-AC110V/Z
AG44-02-4-AC220V/Z
AG4-COIL-AC220V
AG41E4-02-2-03T-AC220V
AG41E4-02-2-03TB-AC100V
AG41E4-02-2-D3TB-DC110V
4K1L-C2-C0IL-AC220V
4K1L-COIL-DC24V
4K310-08-AC110V
4K3-COIL-AC220V
4K9-PLUG-R1/4/Z
4KA110-M5-AC220V
4KA110-M5-BPS-AC110V
4KA110-M5-M1D2P-AC100V
4KA130-M5-L-DC24V
4KA210-06-AC100V
4KA210-06-AC100V/Z
4KA210-06-AC110V/Z
4KA210-06-AC200V/Z
4KA210-06-AC220/Z
4KA210-06-B-AC110V/Z
4KA210-06-B-AC220V/Z
4KA210-06-B-DC24V/Z
4KA210-06-C2-AC220V
4KA210-06-D22-AC220V
4KA210-06-DC24V
4KA210-06-DC24V/Z
4KA210-06-L-AC110V/Z
4KA210-06-L-DC24V/Z
4KA210-06-LP-DC24V
4KA210-06-LS-AC220V
4KA210-06-LS-AC220V/Z
4KA210-06-P-DC24V
4KA219-06-AC220V /Z
4KA219-06-B-AC220V/Z
4KA219-06-DC24V/Z
4KA220-06-AC110V/Z
4KA220-06-B-AC220V/Z
4KA220-06-C2-AC220V
4KA220-06-C2-DC24V
4KA220-06-LS-AC110V
4KA230-06-B-AC220V/Z
4KA230-06-C2-AC220V
4KA230-GS8-C2-AC220V
4KA230-GS8-S-AC100V
4KA250-06-AC220V/Z
4KA250-06-B-AC220V/Z
4KA310-08-AC100V
4KA310-08-AC200V
4KA310-08-AC220V
4KA310-08-B-AC110V
4KA310-08-B-DC24V
4KA310-08-BP-DC24V
4KA310-08-C21P-AC100V
4KA310-08-C2-AC220V
4KA310-08-C2-DC24V
4KA310-08-DC24V
4KA310-08-L-AC220V
4KA310-08-LP-DC24V
4KA310-08-LS-DC24V
4KA310-08-M1BS-AC110V
4KA310-08-M1LS-AC220V
4KA310-08-PS-DC24V
4KA320-08-B-AC110V
4KA320-08-C2-DC24V
4KA320-08-M1-DC24V
4KA320-08-M1L-DC24V
4KA330-08-B-AC110V
4KA340-08-LS-DC24V
4KA410-10-AC220V
4KA410-10-B-AC220V
4KA410-10-DC24V
4KA410-10-M1LS-DC24V
4KA420-10-LS-AC220V
4KA420-10-LS-DC24V
4KA420-10-M1-AC220V
4KA420-10-M1L-DC24V
4KA430-10-LS-DC24V
4KA430-10-M1L-DC24V
4KA111-M5
4KA341-08
4KA421-10
4KB110-06-AC110V
4KB110-06-B-AC200V
4KB110-06-C2-DC24V
4KB110-06-DC24V
4KB119-00-AC110V
4KB119-00-AC200V
4KB119-00-B-AC110V
4KB119-00-B-AC220V
4KB119-00-C2-AC100V
4KB119-00-C2-DC24V
4KB119-00-C3-AC100V
4KB119-00-C3-DC24V
4KB119-00-DC24V
4KB119-00-L-DC24V
4KB120-06-C21K-DC24V
4KB129-00-C2-AC100V
4KB129-00-C3-AC100V
4KB129-00-C3-DC24V
4KB129-00-M1C3-AC220V
4KB140-06-L-DC24V
4KB2-06底板
4KB210-06-AC200V/Z
4KB210-06-AC220V
4KB210-06-AC220V/Z
4KB210-06-B-AC220V/Z
4KB210-06-B-DC24V/Z
4KB210-06-DC24V/Z
4KB210-06-L-DC24V/Z
4KB210-08-AC110V/Z
4KB210-08-AC220V/Z

Một số dòng sản phẩm chiến lược của công ty :
van điện từ ,van thủy lực ,xi lanh ,bộ lọc khí ,ống khí nén ,bơm thủy lực ,van dien tu , van thuy luc , van tiết lưu
cảm biến xi lanh ,lọc dầu thủy lực ,đầu nối khí nén  , van điện từ norgren ,van điện từ festo ,van điện từ Rexroth
van điện từ parker , van điện từ burkert , van điện từ koganei ,van thủy lực atos
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hỗ trợ trực tuyến

Khu vực miền bắc
   Mr.Phương
   Email : Phuongho@semic.com.vn
   Cell Phone : 0986507191

Mr.Việt ,Mr.Thảo
Phone : 02462937074
Email :Semicvn@gmail.com
 
 

Khu vực miền trung

 
   Mr.Duẩn
   Email : SemicDuan@gmail.com
     Cell Phone : 0988956710Khu vực miền nam
   Kinh doanh :
   Mr.Kiên
   Tell phone : 0869012654
   Email : Semickien@gmail.com
  Mr.Phương
   Cell phone : 0986507191
   Email : Phuongho@semic.com.vn
   Kỹ Thuật
   Mr.Hòa
   Email : semichoa@semic.com.vn


Hỗ trợ kỹ thuật

Phòng Kỹ Thuật
Mr.Phương
Cell :0986507191

Phòng Dự Án
Mr.Cường
Cell : 0979267973

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 438

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27549

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2951697