Van điện từ CKD 4 Port

04:36 EST Thứ bảy, 28/01/2023

Danh mục

Trang nhất » Sản phẩm » Van điện từ » Van điện từ CKD

Van điện từ CKD 4 Port

Thứ tư - 19/02/2014 00:55
Công ty Semic chuyên phân phối Van điện từ CKD,van ckd ,xi lanh khí CKD ,cảm biến CKD,Đầu nối CKD ,SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG ,UY TÍN CHẤT LƯỢNG
Van điện từ CKD
Van điện từ CKD 4 Port
Manual 4 port valve using slide valve method
Manual valve HMV_HSV
Reduced wiring valve 4TB/MN4TB1-2
van điện từ ckd

4KA210-06-B-AC220V/Z
4KA210-06-B-AC110V/Z
4KA210-06-AC220/Z
4KA210-06-AC200V/Z
4KA210-06-AC200V/Z
4KA210-06-AC110V/Z
4KA210-06-AC100V/Z
4KA210-06-AC100V
4KA210-06-AC100V
4KA130-M5-L-DC24V
4KA110-M5-M1D2P-AC100V
4KA110-M5-BPS-AC110V
4KA110-M5-AC220V
4K9-PLUG-R1/4/Z
4K3-COIL-AC220V
4K310-08-AC110V
4K1L-COIL-DC24V
4K1L-C2-C0IL-AC220V
AG41E4-02-2-D3TB-DC110V
AG41E4-02-2-03TB-AC100V
AG41E4-02-2-03T-AC220V
AG31-02-1-AC100V/Z
AG31-02-1-B-AC220V/Z
AG31-02-2-000A-AC220V
AG31-02-2-02E-AC220V/Z
AG33-02-1-02E-AC220V/Z
AG33-02-2-J2HB-DC24V
AG34-01-1-B2E-AC220V/Z
AG3-CE-100106-MOUNT-PLATE-KIT
AG41-02-1-AC220V/Z
AG41-02-2-02E-AC220V/Z
AG41-02-2-03E-AC220V
AG41-02-2-AC110V/Z
AG41-02-2-E2E-DC24V
AG41-02-2-E4A-AC200V
AG41-02-2-L2E-AC220V
AG41-03-1-AC220V/Z
AG41-03-2-AC110V/Z
AG41-2N-1-B2EB-DC24V
AG43-02-4-02E-DC24V/Z
AG43-02-4-AC110V/Z
AG43-02-4-B-AC220V/Z
AG43-02-5-02E-AC220V/Z
AG43-02-5-AC220V/Z
AG43-02-5-M2G-AC110V
AG43-03-4-D2E-DC24V
AG43-03-4-J2H-DC24V
AG44-02-1-B2E-AC220V/Z
AG44-02-1-B2G-AC220V/Z
AG44-02-4-AC110V/Z
AG44-02-4-AC220V/Z
AG4-COIL-AC220V
AG41E4-02-2-03T-AC220V
AG41E4-02-2-03TB-AC100V
AG41E4-02-2-D3TB-DC110V
4K1L-C2-C0IL-AC220V
4K1L-COIL-DC24V
4K310-08-AC110V
4K3-COIL-AC220V
4K9-PLUG-R1/4/Z
4KA110-M5-AC220V
4KA110-M5-BPS-AC110V
4KA110-M5-M1D2P-AC100V
4KA130-M5-L-DC24V
4KA210-06-AC100V
4KA210-06-AC100V/Z
4KA210-06-AC110V/Z
4KA210-06-AC200V/Z
4KA210-06-AC220/Z
4KA210-06-B-AC110V/Z
4KA210-06-B-AC220V/Z
4KA210-06-B-DC24V/Z
4KA210-06-C2-AC220V
4KA210-06-D22-AC220V
4KA210-06-DC24V
4KA210-06-DC24V/Z
4KA210-06-L-AC110V/Z
4KA210-06-L-DC24V/Z
4KA210-06-LP-DC24V
4KA210-06-LS-AC220V
4KA210-06-LS-AC220V/Z
4KA210-06-P-DC24V
4KA219-06-AC220V /Z
4KA219-06-B-AC220V/Z
4KA219-06-DC24V/Z
4KA220-06-AC110V/Z
4KA220-06-B-AC220V/Z
4KA220-06-C2-AC220V
4KA220-06-C2-DC24V
4KA220-06-LS-AC110V
4KA230-06-B-AC220V/Z
4KA230-06-C2-AC220V
4KA230-GS8-C2-AC220V
4KA230-GS8-S-AC100V
4KA250-06-AC220V/Z
4KA250-06-B-AC220V/Z
4KA310-08-AC100V
4KA310-08-AC200V
4KA310-08-AC220V
4KA310-08-B-AC110V
4KA310-08-B-DC24V
4KA310-08-BP-DC24V
4KA310-08-C21P-AC100V
4KA310-08-C2-AC220V
4KA310-08-C2-DC24V
4KA310-08-DC24V
4KA310-08-L-AC220V
4KA310-08-LP-DC24V
4KA310-08-LS-DC24V
4KA310-08-M1BS-AC110V
4KA310-08-M1LS-AC220V
4KA310-08-PS-DC24V
4KA320-08-B-AC110V
4KA320-08-C2-DC24V
4KA320-08-M1-DC24V
4KA320-08-M1L-DC24V
4KA330-08-B-AC110V
4KA340-08-LS-DC24V
4KA410-10-AC220V
4KA410-10-B-AC220V
4KA410-10-DC24V
4KA410-10-M1LS-DC24V

4KB210-08-B-AC220V/Z
4KB210-08-C2-AC100V
4KB210-08-C2-AC200V
4KB210-08-DC12V
4KB210-08-DC24V/Z
4KB210-08-LS-AC100V-ST
4KB210-08-LS-AC220V/Z
4KB219-00-AC220V/Z
4KB219-00-B-DC24V/Z
4KB219-00-C22-AC220V
4KB219-00-C2-AC100V
4KB219-00-C2-AC200V
4KB219-00-C3-DC24V
4KB219-00-DC24V/Z
4KB219-00-L-DC24V/Z
4KB219-00-M1-AC220V/Z
4KB219-00-M1C3-DC24V
4KB219-00-M1D21-DC24V
4KB219-00-M1L-DC24V/Z
4KB219-00-MIC3-DC24V
4KB220-06-B-AC100V/Z
4KB220-08-AC200V/Z
4KB220-08-B-AC110V/Z
4KB220-08-B-AC220V/Z
4KB220-08-B-DC24V /Z
4KB220-08-LS-AC220V/Z
4KB229-00-C21-DC24V
4KB229-00-C2-AC100V
4KB229-00-LS-AC220V
4KB229-00-M1C21-DC24V
4KB230-08-C2K-AC110V
4KB239-00-AC220V/Z
4KB240-08-L-AC110V
4KB240-08-L-DC24V/Z
4KB249-00-AC220V
4KB249-00-L-AC110V
4KB310-08-AC220V
4KB310-10-DC24V
4KB310-10-L-DC24V
4KB310-10-LS-AC220V
4KB319-00-L-DC24V
4KB319-00-LS-AC200V
4KB319-00-LS-DC24V
4KB319-00-M1B-AC220V
4KB320-10-AC220V
4KB320-10-L-DC24V
4KB320-10-LS-AC220V
4KB329-00-AC220V
4KB330-08-AC110V
4KB330-08-L-DC24V
4KB330-10-C2-AC110V
4KB339-00-M1-AC110V
4KB410-10-C2-DC24V
4KB410-15-M1L-DC24V
4KB419-00-AC100V
4KB419-00-B-AC220V
4KB419-00-L-DC24V
4KB429-00-L-DC24V
4KB429-00-M1B-DC24V
4KB430-10-DC24V
4KB439-00-L-DC24V
4KB439-00-M1L-DC24V
4KB440-10-LSK-DC24V
4KB318-00
4KB331-08
4KB421-10
4KB428-00
4SA010-M3-3
4SA019-M3-3
4SB019-00-3
4SB120-06-D-3
4TB310-08-L-3
4TB319-00-M1-6
4TB319-00-M1L-3
4TB329-00-M1-6
4TB329-00-M1L-3
4TB420-15-3
4TB429-00-M1L-3-DC24V
4TB439-00-M1L-3

AB41-02-7-F2H-AC220V
AB41-03-2-B-AC220V/Z
AB41-03-3-AC220/Z
AB41-03-5-02E-AC110V/Z
AB41-03-5-02E-AC220V/Z
AB41-03-5-02G-DC24V/Z
AB41-03-5-02H-DC24V
AB41-03-5-03A-AC200V/Z
AB41-03-5-AC110V/Z
AB41-03-5-AC220V/Z
AB41-03-5-AC380V
AB41-03-5-B2E-AC200V/Z
AB41-03-6-02H-AC220V
AB41-03-6-AC220V/Z
AB41-03-6-B2E-AC220V/Z
AB41-03-6-B-AC220V/Z
AB41-03-6-V-AC220V
AB41-03-7-02E-AC110V/Z
AB41-03-7-02E-AC220V/Z
AB41-03-7-AC220V/Z
AB41-03-7-C4A-AC100V/Z
AB41-03-7-N2E-DC24V
AB41-03-7-V2H-DC24V
AB41-03-7-W-AC220V
AB41-03-8-AC200V/Z
AB41-04-8-AC200V/Z
AB41-04-8-B2E-AC110V/Z
AB41-04-8-V-AC220V
AB41-2G-5-E2H-AC220V
AB41-2N-3-B3H-DC24V
AB41-2N-3-E2EB-DC24V
AB42-02-1-AC100V/Z
AB42-02-4-B2EB-AC220V/Z
AB42-02-4-J2H-AC220V
AB42-02-4-W-AC220V
AB42-02-5-02E-DC24V/Z
AB42-02-5-AC200V /Z
AB42-02-5-F2E-AC220V/Z
AB42-02-6-02HABS-AC220V
AB42-02-7-AC220V/Z
AB42-02-7-R2EB-DC24V
AB42-03-1-AC220V/Z

 

4KA420-10-LS-AC220V
4KA420-10-LS-DC24V
4KA420-10-M1-AC220V
4KA420-10-M1L-DC24V
4KA430-10-LS-DC24V
4KA430-10-M1L-DC24V
4KA111-M5
4KA341-08
4KA421-10
4KB110-06-AC110V
4KB110-06-B-AC200V
4KB110-06-C2-DC24V
AD11-10A-03A-DC24V
AD11-10A-03K-DC24V
AD11-15A-02EA-AC110V??
AD11-15A-02EA-AC220V
AD11-15A-02G-AC220V/Z
AD11-15A-03A-AC220V/Z
AD11-15A-B2H-AC200V
AD11-20A-02A-AC220V/Z
AD11-20A-02E-AC220V
AD11-20A-02E-AC220V/Z
AD11-20A-02G-AC220V/Z
AD11-20A-H3HA-DC24V
AD11-25A-02C-AC110V/Z
AD11-25A-02C-AC220V/Z
AD11-25A-02H-AC220V
AD11-25A-03A-AC220V/Z
AD11-25A-B2E-AC220V
AD11-8A-03A-AC110V
AD11-8A-03A-DC24V
AD21-32A-02A-AC220V
AD21-40A-02H-AC110V
ADK11-10A-02C-AC110V
ADK11-10A-02C-AC220V
ADK11-10A-02G-AC220V
ADK11-10A-02G-DC24V
ADK11-10A-03A-DC24V
ADK11-10A-03HS-AC110V
ADK11-10A-B2G-DC24V
ADK11-15A-02C-AC110V
ADK11-15A-02C-AC200V
ADK11-15A-02E-AC110V
ADK11-15A-02E-DC24V
ADK11-15A-02G-DC24V
ADK11-15A-02H-AC220V
ADK11-15A-02H-DC24V
ADK11-15A-03A-DC24V
ADK11-15A-03H-AC110V
ADK11-15A-B2E-AC220V
ADK11-15A-D2C-AC110V
ADK11-15A-D2H-AC220V
ADK11-15A-D3K-DC24V
ADK11-15A-M2G-P6-AC220V
ADK11-15N-H5QBZ-AC200V
ADK11-20A-02C-AC110V
ADK11-20A-02C-AC220V
ADK11-20A-02CB-AC220V
ADK11-20A-02EB-DC24V
ADK11-20A-02E-DC24V
ADK11-20A-02ES-DC24V
ADK11-20A-02G-AC220V
ADK11-20A-03A-AC220V
ADK11-20A-03A-DC24V
ADK11-20A-M2G-P6-AC220V
ADK11-25A-02C-AC110V
ADK11-25A-02E-DC24V
ADK11-25A-02ES-DC24V
ADK11-25A-02G-DC24V
ADK11-25A-02H-AC220V
ADK11-25A-03AH-AC110V
ADK11-25A-03K-AC110V
ADK11-25A-03K-AC220V
ADK11-25A-2H-COIL-AC100V
ADK11-25A-B3H-DC24V
ADK11-25A-D2C-AC110V
ADK11-25A-D2H-AC220V
ADK11-25A-E3A-DC24V
ADK11-8A-02C-AC220V
ADK11-8A-02E-DC24V
ADK11-8A-D3A-DC24V
ADK12-15A-03A-AC220V
ADK12-15A-03A-DC24V
ADK12-15X3197-FL-343012-DC24V
ADK12-20A-03A-AC220V
ADK12-20A-03KS-DC24V
ADK12-25A-03A-AC380V
ADK21-32A-D3E-AC220V
ADK21-40A-03AH-AC110V
ADK21-40A-B3L-DC24V
ADK21-40A-L3LD-AC220V
AP11-10A-03A-AC100V
AP11-10A-03A-AC220V
AP11-10A-03A-B-DC24V
AP11-10A-2E-COIL-AC220V
AP11-15A-02C-AC220V/Z
AP11-15A-02HA-AC220V
AP11-15A-03A-AC220V/Z
AP11-15A-B4KE-AC200V
AP11-15A-C4A-AC220V
AP11-15A-C4A-AC220V/Z
AP11-15A-D3A-AC220V
AP11-15A-E3H-AC100V
AP11-15A-F3A-AC200V
AP11-20A-02C-AC220V
AP11-20A-03A-AC100V/Z
AP11-20A-03A-AC220V/Z
AP11-20A-C2G-DC24V
AP11-20A-E2HH-DC24V
AP11-20A-F3A-DC24V/Z
AP11-25A-02C-AC220V/Z
AP11-25A-02E-DC24V/Z
AP11-25A-03A-AC110V/Z
AP11-25A-03A-AC220V/Z
AP11-25A-03A-DC24V/Z
AP11-32A-03K-DC24V
AP11-8A-B4A-AC220V
AP21-32A-03A-AC220V
AP21-32F-E4K-AC220V
AP21-40A-03A-AC220V
AP21-50A-03A-AC220V
AP21-50F-03A-AC110V
APK11-10A-03AB-DC24V
APK11-10A-B2C-AC220V
APK11-15A-02C-AC220V
APK11-15A-03A-DC24V
APK11-15A-C4A-AC100V
APK11-15A-C4A-AC220V
APK11-15A-L2C-AC100V
APK11-20A-02C-AC110V
APK11-20A-02C-AC220V
APK11-20A-C4A-AC220V
APK11-20A-C4H-AC100V
APK11-20AX087-FL-121047-AC200V
APK11-25A-02C-AC220V
APK11-25A-03A-DC24V
APK11-25A-B2G-AC220V
APK11-25A-C4A-AC100V
APK11-25A-C4A-AC220V
APK11-25A-C4K-AC110V
APK11-25AX349-FL-127108-AC200V
APK11-8A-02G-AC220V/Z
APK11-8A-B2C-AC200V
APK11-8A-B2ES-AC220V
APK11-8A-C4A-AC100V
APK11-8A-C4A-AC220V
APK21-32A-C4F-AC100V
APK21-40A-C4A-AC220V
APK21-40F-03A-AC100V
APK21-40F-03A-AC220V
APK21-40F-C4A-AC220V
VNA-15-AC100V
VNA-15-AC110V
VNA-15-AC200V
VNA-15-AC220V
VNA-20-AC100V
VNA-25-AC100V
VNA-40-AC220V
VNA-50-AC220
VNA-50-P-AC220V?
VNR-40-AC220V
ADK11E4-15A-03T-DC24V
ADK11E4-25A-03T-AC220V
ADK11E4-25A-03T-DC24V
AP11E2-15A-C4T-AC220V
AP11E4-15A-D3T-AC220V
AP12-15A-02GS-DC24V
PKA-10-27-AC200V
PKA-14-27-AC220V
PKA-20-25-AC110V
A180-4E1-CPLL-26W-1L DC24V
A180-4E1-CPLL-26W DC24V
A180-4E1-CPLL-23W DC24V
F-9003-PFA-6*5-20

AB21-01-2-DC24V
AB21-02-1-A00B-AC220V
AB21-02-1-A-AC220V
AB21-02-1-A-DC24V
AB21-02-2-000B-DC24V
AB21-02-2-A-AC220V
AB21-02-2-A-DC12V
AB21-02-2-A-DC24V
AB21-02-2-DC24V
AB21-02-3-A-AC110V
AB21-02-3-A-AC220V
AB21-02-3-AC100V
AB21-02-3-AC200V
AB21-02-3-AC220V
AB21-02-3-A-DC24V
AB21-02-3-B-AC110V
AB21-02-5-A-AC200V
AB21-02-5-A-AC220V
AB21-02-5-AC110V
AB21-02-5-AC200V
AB21-02-5-AC220V
AB21-02-5-A-DC24V
AB21-02-5-DC24V

AB31-01-2-AC220V/Z
AB31-01-3-B2E-DC24V/Z
AB31-01-5-02HAB-DC24V
AB31-02-1-AC220V/Z
AB31-02-2-AC220V/Z
AB31-02-2-C-AC220V/Z
AB31-02-2-E2E-B-AC220V/Z
AB31-02-2-F2E-AC220V/Z
AB31-02-3-000A-AC220V
AB31-02-3-000AB-AC200V
AB31-02-3-02E-AC110V/Z
AB31-02-3-02E-AC220V
AB31-02-3-02E-DC24V
AB31-02-3-02E-DC24V/Z
AB31-02-3-02G-DC24V/Z
AB31-02-3-AC220V
AB31-02-3-AC220V/Z
AB31-02-3-B2E-DC24V/Z
AB31-02-3-C4A-B-AC220V/Z
AB31-02-3-F2E-AC220V/Z
AB31-02-3-P2E-AC220V
AB31-02-4-02E-AC110V/Z
AB31-02-4-03A-DC24V
AB31-02-4-C4A-AC220V
AB31-02-5-02EA-AC110V
AB31-02-5-02E-AC220V/Z
AB31-02-5-03A-DC24V
AB31-02-5-AC200V/Z
AB31-02-5-B2E-DC24V/Z
AB31-02-5-C2G-AC220V/Z
AB31-02-5-F2E-DC24V/Z
AB31-02-5-F2G-AC220V/Z
AB31-02-5-F-AC220V/Z
AB31-02-6-AC100V/Z
AB31-02-6-AC220V/Z
AB31-02-6-B-AC100V/Z
AB31-02-6-C2G-AC220V/Z
AB31-02-6-F2E-AC110V
AB31-02-6-F2E-AC110V/Z
AB31-02-6-F2E-AC220V
AB31-02-6-F2G-AC220V/Z
AB31-1N-2-R3A-DC24V
AB3-GE-100106-MOUNT-PLATE-KIT
AB41-02-1-02E-AC220V/Z
AB41-02-1-AC220V/Z
AB41-02-2-02E-AC220V/Z

F-H-MC-6-1 
F-H-ME-6-1 
110E1
110E1-PSL
110E1-PLL
110E1-PSL-1L
110E1-PLL-1L
110E1-PSL-3L
110E1-PLL-3L
110-4E1
110-4E1-PSL
110-4E1-PLL
110-4E1-PSL-1L
110-4E1-PLL-1L
110-4E1-PSL-3L
110-4E1-PLL-3L
110-4E2
110-4E2-PSL
110-4E2-PLL
110-4E2-PSL-1L
110-4E2-PLL-1L
110-4E2-PSL-3L
110-4E2-PLL-3L
113-4E2
113-4E2-PSL
113-4E2-PLL
113-4E2-PSL-1L
113-4E2-PLL-1L
113-4E2-PSL-3L
113-4E2-PLL-3L
111E1
111E1-PSL
111E1-PLL
111E1-PSL-1L
111E1-PLL-1L
111E1-PSL-3L
111E1-PLL-3L
A110E1
A110E1-PSL
A110E1-PLL
A110E1-PSL-1L
A110E1-PLL-1L
A110E1-PSL-3L
A110E1-PLL-3L
A110-4E1
A110-4E1-PSL
A110-4E1-PLL
A110-4E1-PSL-1L
A110-4E1-PLL-1L
A110-4E1-PSL-3L
A110-4E1-PLL-3L
A110-4E2
A110-4E2-PSL
A110-4E2-PLL
A110-4E2-PSL-1L
A110-4E2-PLL-1L
A110-4E2-PSL-3L
A110-4E2-PLL-3L
A113-4E2
A113-4E2-PSL
W4G2-MP
W4G4-TR-V1
W4GB219-00-3
W4GB229-00-3
W4GB239-MX-FL294194-3
W4GB249-00-3
W4GB259-00-3
W4GB2-SP-08-F
W4GB2-SP-08-R1-TC
W4GB429-00-M-3
MW4GB2-C8-10XU-T20W-8-3
MW4GB2-C8-2-TC
MW4GB2-C8-3-TC
MW4GB2-C8-T10W-2-FL393118-3
MW4GB410-8-FL388818-800000000X
NW4GB2-V2-C8
NW4GB4-V2-10
V3000-10
V3000-10/Z
V3000-15
V3000-15/Z
V3010-15
V3010-15-W-X1
V3010-8
V3010-HSVA-03-3*2
V3010-HSVA-03-3*2-L
V3010-HSVA-04-3*2
V3010-HSVA-04-3*2-L
V3010-HSVA-06-3*2
USB2-M5-1-DC24V
USB3-6-1-AC200V
USB3-6-1-B-AC200V
USB3-6-3-AC200V
USB3-6-3-DC24V
USB3-6-3-D-DC24V
USG2-M5-1-DC24V
USG3-6-1-DC24V
USG3-6-1-E-DC24V
USG3-6-2-E-DC24V
AG31-01-2-AC220V/Z
AG31-01-2-C-AC220V
AG31-02-1-03A-DC220V
AG31-02-1-AC100V/Z
AG31-02-1-B-AC220V/Z
AG31-02-2-000A-AC220V
AG31-02-2-02E-AC220V/Z
AG33-02-1-02E-AC220V/Z
AG33-02-2-J2HB-DC24V
AG34-01-1-B2E-AC220V/Z
AG3-CE-100106-MOUNT-PLATE-KIT
AG41-02-1-AC220V/Z
AG41-02-2-02E-AC220V/Z
AG41-02-2-03E-AC220V
AG41-02-2-AC110V/Z
AG41-02-2-E2E-DC24V
AG41-02-2-E4A-AC200V
AG41-02-2-L2E-AC220V
AG41-03-1-AC220V/Z
AG41-03-2-AC110V/Z
AG41-2N-1-B2EB-DC24V
AG43-02-4-02E-DC24V/Z
AG43-02-4-AC110V/Z
AG43-02-4-B-AC220V/Z
AG43-02-5-02E-AC220V/Z
AG43-02-5-AC220V/Z
AG43-02-5-M2G-AC110V
AG43-03-4-D2E-DC24V
AG43-03-4-J2H-DC24V
AG44-02-1-B2E-AC220V/Z
AG44-02-1-B2G-AC220V/Z
AG44-02-4-AC110V/Z
AG44-02-4-AC220V/Z
AG4-COIL-AC220V
AG41E4-02-2-03T-AC220V
AG41E4-02-2-03TB-AC100V
AG41E4-02-2-D3TB-DC110V
4K1L-C2-C0IL-AC220V
4K1L-COIL-DC24V
4K310-08-AC110V
4K3-COIL-AC220V
4K9-PLUG-R1/4/Z
4KA110-M5-AC220V
4KA110-M5-BPS-AC110V
4KA110-M5-M1D2P-AC100V
4KA130-M5-L-DC24V
4KA210-06-AC100V
4KA210-06-AC100V/Z
4KA210-06-AC110V/Z
4KA210-06-AC200V/Z
4KA210-06-AC220/Z
4KA210-06-B-AC110V/Z
4KA210-06-B-AC220V/Z
4KA210-06-B-DC24V/Z
4KA210-06-C2-AC220V
4KA210-06-D22-AC220V
4KA210-06-DC24V
4KA210-06-DC24V/Z
4KA210-06-L-AC110V/Z
4KA210-06-L-DC24V/Z
4KA210-06-LP-DC24V
4KA210-06-LS-AC220V
4KA210-06-LS-AC220V/Z
4KA210-06-P-DC24V
4KA219-06-AC220V /Z
4KA219-06-B-AC220V/Z
4KA219-06-DC24V/Z
4KA220-06-AC110V/Z
4KA220-06-B-AC220V/Z
4KA220-06-C2-AC220V
4KA220-06-C2-DC24V
4KA220-06-LS-AC110V
4KA230-06-B-AC220V/Z
4KA230-06-C2-AC220V
4KA230-GS8-C2-AC220V
4KA230-GS8-S-AC100V
4KA250-06-AC220V/Z
4KA250-06-B-AC220V/Z
4KA310-08-AC100V
4KA310-08-AC200V
4KA310-08-AC220V
4KA310-08-B-AC110V
4KA310-08-B-DC24V
4KA310-08-BP-DC24V
4KA310-08-C21P-AC100V
4KA310-08-C2-AC220V
4KA310-08-C2-DC24V
4KA310-08-DC24V
4KA310-08-L-AC220V
4KA310-08-LP-DC24V
4KA310-08-LS-DC24V
4KA310-08-M1BS-AC110V
4KA310-08-M1LS-AC220V
4KA310-08-PS-DC24V
4KA320-08-B-AC110V
4KA320-08-C2-DC24V
4KA320-08-M1-DC24V
4KA320-08-M1L-DC24V
4KA330-08-B-AC110V
4KA340-08-LS-DC24V
4KA410-10-AC220V
4KA410-10-B-AC220V
4KA410-10-DC24V
4KA410-10-M1LS-DC24V
4KA420-10-LS-AC220V
4KA420-10-LS-DC24V
4KA420-10-M1-AC220V
4KA420-10-M1L-DC24V
4KA430-10-LS-DC24V
4KA430-10-M1L-DC24V
4KA111-M5
4KA341-08
4KA421-10
4KB110-06-AC110V
4KB110-06-B-AC200V
4KB110-06-C2-DC24V
4KB110-06-DC24V
4KB119-00-AC110V
4KB119-00-AC200V
4KB119-00-B-AC110V
4KB119-00-B-AC220V
4KB119-00-C2-AC100V
4KB119-00-C2-DC24V
4KB119-00-C3-AC100V
4KB119-00-C3-DC24V
4KB119-00-DC24V
4KB119-00-L-DC24V
4KB120-06-C21K-DC24V
4KB129-00-C2-AC100V
4KB129-00-C3-AC100V
4KB129-00-C3-DC24V
4KB129-00-M1C3-AC220V
4KB140-06-L-DC24V
4KB2-06底板
4KB210-06-AC200V/Z
4KB210-06-AC220V
4KB210-06-AC220V/Z
4KB210-06-B-AC220V/Z
4KB210-06-B-DC24V/Z
4KB210-06-DC24V/Z
4KB210-06-L-DC24V/Z
4KB210-08-AC110V/Z
4KB210-08-AC220V/Z


Một số dòng sản phẩm chiến lược của công ty :
van điện từ ,van thủy lực ,xi lanh ,bộ lọc khí ,ống khí nén ,bơm thủy lực ,van dien tu , van thuy luc , van tiết lưu
cảm biến xi lanh ,lọc dầu thủy lực ,đầu nối khí nén  , van điện từ norgren ,van điện từ festo ,van điện từ Rexroth
van điện từ parker , van điện từ burkert , van điện từ koganei ,van thủy lực atos
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hỗ trợ trực tuyến

Khu vực miền bắc
   Mr.Phương
   Email : Phuongho@semic.com.vn
   Cell Phone : 0986507191

Mr.Việt ,Mr.Thảo
Phone : 02462937074
Email :Semicvn@gmail.com
 
 

Khu vực miền trung

 
   Mr.Duẩn
   Email : SemicDuan@gmail.com
     Cell Phone : 0988956710Khu vực miền nam
   Kinh doanh :
   Mr.Kiên
   Tell phone : 0869012654
   Email : Semickien@gmail.com
  Mr.Phương
   Cell phone : 0986507191
   Email : Phuongho@semic.com.vn
   Kỹ Thuật
   Mr.Hòa
   Email : semichoa@semic.com.vn


Hỗ trợ kỹ thuật

Phòng Kỹ Thuật
Mr.Phương
Cell :0986507191

Phòng Dự Án
Mr.Cường
Cell : 0979267973

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 725

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 25797

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2949945