Van điện từ SY5000 Series

18:04 ICT Thứ ba, 07/02/2023

Danh mục

Trang nhất » Sản phẩm » Van điện từ » Van điện từ SMC

Van điện từ SY5000 Series

Thứ hai - 31/10/2016 10:20
Van điện từ SY5000 Series,Công ty SEMIC Chuyên nhập khẩu ,phân phối van điện từ SMC,xi lanh SMC ,van SMC,bộ lọc khí SMC,Ống khí SMC ,Bơm thủy lực ,van các loại tại Việt Nam
Van điện từ SY5000 Series
Van điện từ SY5100 Series,Van điện từ SY5200 Series,Van điện từ SY5300 Series,Van điện từ SY5400 Series

Series SY offers major advances in valve performance for cost-effective solutions to your requirements.
The series offers high flow with low power consumption in a compact design.
The SY is available in body ported or base mounted styles and can be used individually or manifold mounted.

 • Fluid: air
 • Operating pressure range: (internal pilot) 0.1 - 0.7MPa
  (external pilot) -100kPa to 0.7MPa
  (external pilot, pilot pressure range) 0.25 - 0.7MPa
 • Effective area mm 2 (Cv): body ported 10.6 (0.59);
  base mounted 12.6 (0.7)
 • Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
  100, 110, 200, 220VAC
 • Response time (0.5MPa) w/o indicator light &
  surge voltage suppressor: 32ms or less
 • Ambient & fluid temperature: 50°C
VAN ĐIỆN TỪ SMC
Van điện từ SMC :  SY5100-51 Van điện từ SMC :  SY5301T-5Z1
Van điện từ SMC :  SY5100-51-B Van điện từ SMC :  SY5301T-6Z1
Van điện từ SMC :  SY5100-5D1 Van điện từ SMC :  SY5400-51
Van điện từ SMC :  SY5100-5F1 Van điện từ SMC :  SY5400-51-B
Van điện từ SMC :  SY5100-5NZ1 Van điện từ SMC :  SY5400-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5100-5U1 Van điện từ SMC :  SY5400-5U1
Van điện từ SMC :  SY5100-5U1-B Van điện từ SMC :  SY5400-5U1-B
Van điện từ SMC :  SY5100-5U1-HC Van điện từ SMC :  SY5400-5Z1-B
Van điện từ SMC :  SY5100-5UD1 Van điện từ SMC :  SY5400-6U1
Van điện từ SMC :  SY5100-5UF1 Van điện từ SMC :  SY5400R-5U1
Van điện từ SMC :  SY5100-5Z1 Van điện từ SMC :  SY5400RT-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5100-5Z1-B Van điện từ SMC :  SY5400T-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5100-5ZD1 Van điện từ SMC :  SY5400T-5NZF1-B
Van điện từ SMC :  SY5100-6NZ1 Van điện từ SMC :  SY5401-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5100-6U1 Van điện từ SMC :  SY5401-5UF1
Van điện từ SMC :  SY5100-6UF1 Van điện từ SMC :  SY5500-51
Van điện từ SMC :  SY5100-6Z1 Van điện từ SMC :  SY5500-51-B
Van điện từ SMC :  SY5100B-5U1 Van điện từ SMC :  SY5500-5U1
Van điện từ SMC :  SY5100B-6U1 Van điện từ SMC :  SY5500-5U1-B
Van điện từ SMC :  SY5100H-5U1 Van điện từ SMC :  SY5500-5Z1
Van điện từ SMC :  SY5100H-6U1 Van điện từ SMC :  SY5500R-5U1
Van điện từ SMC :  SY5100R-5U1 Van điện từ SMC :  SY5500RT-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5100R-6U1 Van điện từ SMC :  SY5500T-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5100RT-5NZ1 Van điện từ SMC :  SY5500T-5NZF1-B
Van điện từ SMC :  SY5100T-5NZ1 Van điện từ SMC :  SY5501-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5100T-5NZF1 Van điện từ SMC :  SY5501R-5U1
Van điện từ SMC :  SY5100T-5NZF1-B Van điện từ SMC :  SY5A00-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5100T-5Z1 Van điện từ SMC :  SY5A00-5U1
Van điện từ SMC :  SY5100T-6Z1 Van điện từ SMC :  SY5A00-5U1-B
Van điện từ SMC :  SY5101-5NZ1 Van điện từ SMC :  SY5A00-5UF1
Van điện từ SMC :  SY5101-5U1 Van điện từ SMC :  SY5A00-5Z1
Van điện từ SMC :  SY5101-5UD1 Van điện từ SMC :  SY5A00-5Z1-B
Van điện từ SMC :  SY5101-5UF1 Van điện từ SMC :  SY5A00-6NZ1
Van điện từ SMC :  SY5101-5Z1 Van điện từ SMC :  SY5A00-6U1
Van điện từ SMC :  SY5101-6NZ1 Van điện từ SMC :  SY5A00-6UF1
Van điện từ SMC :  SY5101-6U1 Van điện từ SMC :  SY5A00-6Z1
Van điện từ SMC :  SY5101-6UF1 Van điện từ SMC :  SY5A00B-5U1
Van điện từ SMC :  SY5101-6Z1 Van điện từ SMC :  SY5A00B-6U1
Van điện từ SMC :  SY5101B-5U1 Van điện từ SMC :  SY5A00H-5U1
Van điện từ SMC :  SY5101B-6U1 Van điện từ SMC :  SY5A00HT-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5101K-5U1 Van điện từ SMC :  SY5A00HT-5NZF1-B
Van điện từ SMC :  SY5101K-5Z1 Van điện từ SMC :  SY5A00R-5U1
Van điện từ SMC :  SY5101K-5ZF1 Van điện từ SMC :  SY5A00R-5UF1
Van điện từ SMC :  SY5101R-5U1 Van điện từ SMC :  SY5A00R-5Z1
Van điện từ SMC :  SY5101R-6U1 Van điện từ SMC :  SY5A00R-6U1
Van điện từ SMC :  SY5101T-5Z1 Van điện từ SMC :  SY5A00RT-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5101T-6Z1 Van điện từ SMC :  SY5A00T-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5200-5NZ1 Van điện từ SMC :  SY5A00T-5NZF1-B
Van điện từ SMC :  SY5200-5U1 Van điện từ SMC :  SY5A00T-5Z1
Van điện từ SMC :  SY5200-5UD1 Van điện từ SMC :  SY5A00T-6Z1
Van điện từ SMC :  SY5200-5UF1 Van điện từ SMC :  SY5A2R-5LOZ-01N-F2-X16
Van điện từ SMC :  SY5200-5Z1 Van điện từ SMC :  SY5A2R-5LOZ-01N-F2-X16-S
Van điện từ SMC :  SY5200-6NZ1 Van điện từ SMC :  SY5A2R-5LOZ-01N-X16
Van điện từ SMC :  SY5200-6U1 Van điện từ SMC :  SY5A2R-5LOZ-01N-X16-S
Van điện từ SMC :  SY5200-6UF1 Van điện từ SMC :  SY5A2R-5LOZ-N7N-F2-X16-S
Van điện từ SMC :  SY5200-6Z1 Van điện từ SMC :  SY5A2R-5LOZ-N7N-X16
Van điện từ SMC :  SY5200B-5U1 Van điện từ SMC :  SY5A2R-5LOZ-N7N-X16-S
Van điện từ SMC :  SY5200B-6U1 Van điện từ SMC :  SY5A30-5U1-01
Van điện từ SMC :  SY5200H-5U1 Van điện từ SMC :  SY5A30-5U1-01F
Van điện từ SMC :  SY5200H-6U1 Van điện từ SMC :  SY5A30-5U1-01T
Van điện từ SMC :  SY5200R-5U1 Van điện từ SMC :  SY5A30-5U1-C8
Van điện từ SMC :  SY5200R-6U1 Van điện từ SMC :  SY5A30-5U1-N7
Van điện từ SMC :  SY5200RT-5NZ1 Van điện từ SMC :  SY5A30-5Z1-N7
Van điện từ SMC :  SY5200T-5NZ1 Van điện từ SMC :  SY5A30R-5U1-C8
Van điện từ SMC :  SY5200T-5NZF1-B Van điện từ SMC :  SY5B00-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5200T-5Z1 Van điện từ SMC :  SY5B00-5U1
Van điện từ SMC :  SY5200T-6Z1 Van điện từ SMC :  SY5B00R-5U1
Van điện từ SMC :  SY5201-5NZ1 Van điện từ SMC :  SY5B00RT-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5201-5U1 Van điện từ SMC :  SY5B00T-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5201-5UF1 Van điện từ SMC :  SY5B00T-5NZF1-B
Van điện từ SMC :  SY5201-5Z1 Van điện từ SMC :  SY5B30-5U1-C8
Van điện từ SMC :  SY5201-6NZ1 Van điện từ SMC :  SY5B30R-5U1-C8
Van điện từ SMC :  SY5201-6U1 Van điện từ SMC :  SY5C00-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5201-6UF1 Van điện từ SMC :  SY5C00-5U1
Van điện từ SMC :  SY5201-6Z1 Van điện từ SMC :  SY5C00R-5U1
Van điện từ SMC :  SY5201B-5U1 Van điện từ SMC :  SY5C00RT-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5201B-6U1 Van điện từ SMC :  SY5C00T-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5201K-5UD1 Van điện từ SMC :  SY5C00T-5NZF1-B
Van điện từ SMC :  SY5201K-5UD1-B Van điện từ SMC :  SY5C30-5U1-C8
Van điện từ SMC :  SY5201R-5U1 Van điện từ SMC :  SY5C30R-5U1-C8
Van điện từ SMC :  SY5201R-6U1 Van điện từ SMC :  SY5301-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5201T-5Z1 Van điện từ SMC :  SY5301-5U1
Van điện từ SMC :  SY5201T-6Z1 Van điện từ SMC :  SY5301-5UF1
Van điện từ SMC :  SY5300-51 Van điện từ SMC :  SY5301-5Z1
Van điện từ SMC :  SY5300-5NZ1 Van điện từ SMC :  SY5301-6NZ1
Van điện từ SMC :  SY5300-5U1 Van điện từ SMC :  SY5301-6U1
Van điện từ SMC :  SY5300-5U1-B Van điện từ SMC :  SY5301-6UF1
Van điện từ SMC :  SY5300-5UD1 Van điện từ SMC :  SY5301-6Z1
Van điện từ SMC :  SY5300-5UF1 Van điện từ SMC :  SY5301B-5U1
Van điện từ SMC :  SY5300-5Z1 Van điện từ SMC :  SY5301B-6U1
Van điện từ SMC :  SY5300-5ZD1 Van điện từ SMC :  SY5301K-5U1
Van điện từ SMC :  SY5300-6NZ1 Van điện từ SMC :  SY5301K-5Z1
Van điện từ SMC :  SY5300-6U1 Van điện từ SMC :  SY5301K-6U1
Van điện từ SMC :  SY5300-6UF1 Van điện từ SMC :  SY5301K-6Z1
Van điện từ SMC :  SY5300-6Z1 Van điện từ SMC :  SY5301R-5U1
Van điện từ SMC :  SY5300B-5U1 Van điện từ SMC :  SY5301R-6U1
Van điện từ SMC :  SY5300B-6U1 Van điện từ SMC :  SY5300T-5NZ1
Van điện từ SMC :  SY5300R-5U1 Van điện từ SMC :  SY5300T-5NZF1-B
Van điện từ SMC :  SY5300R-6U1 Van điện từ SMC :  SY5300T-5Z1
Van điện từ SMC :  SY5300RT-5NZ1 Van điện từ SMC :  SY5300T-6Z1
Một số dòng sản phẩm chiến lược của công ty :

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hỗ trợ trực tuyến

Khu vực miền bắc
   Mr.Phương
   Email : Phuongho@semic.com.vn
   Cell Phone : 0986507191

Mr.Việt ,Mr.Thảo
Phone : 02462937074
Email :Semicvn@gmail.com
 
 

Khu vực miền trung

 
   Mr.Duẩn
   Email : SemicDuan@gmail.com
     Cell Phone : 0988956710Khu vực miền nam
   Kinh doanh :
   Mr.Kiên
   Tell phone : 0869012654
   Email : Semickien@gmail.com
  Mr.Phương
   Cell phone : 0986507191
   Email : Phuongho@semic.com.vn
   Kỹ Thuật
   Mr.Hòa
   Email : semichoa@semic.com.vn


Hỗ trợ kỹ thuật

Phòng Kỹ Thuật
Mr.Phương
Cell :0986507191

Phòng Dự Án
Mr.Cường
Cell : 0979267973

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 316

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7400

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2960459