Van thủy lực ATOS

17:09 ICT Thứ năm, 01/12/2022

Danh mục

Trang nhất » Sản phẩm » Van thủy lực » Van thủy lực ATOS

Van thủy lực ATOS

Thứ bảy - 22/02/2014 10:40
Công ty Semic Chuyên nhập khẩu, phân phối Van thủy lực ATOS ,Van thủy lực .Sản phẩm chính hãng ,giá tốt nhất thị trường ,có giá cho ĐẠI LÝ
Van thủy lực ATOS
Công ty Chúng tôi là đơn vi hàng đầu phân phối ,nhập khẩu sản phẩm Van ATOS.Với năng lực và
uy tíncủa mình .Chúng tôi đã khẳng định chố đứng trên thị trường với dòng sản phẩm
van thuỷ lực ATOS tại thị trường Việt Nam
- Hiện công ty chúng đang phát triển một số dòng sản phẩm sau:
van thuỷ lực atos
van thuỷ lực atos
- DẠNH MỤC SẢN PHẨM 

DHI-0610/A-X 230/50/60AC
DHI-0610/A-X 24DC 23
DHI-0610-X 110/50/60AC
DHI-0610-X 230/50/60AC 23
DHI-0610-X 24DC
DHI-0611/A-X 24DC 23
DHI-0611/FC-X 24DC 23     
DHI-06119/A-X 24DC 23
DHI-0611-X 24DC 23
DHI-0612/A-X 24DC
DHI-0613/A-X 24DC 23        
DHI-0613/WP-X 230AC
DHI-0613-X 230/50/60AC
DHI-0613-X 24DC
DHI-0614-X 24DC
DHI-0616/A-X 230/50/60AC
DHI-0618/A-X 24DC 23
DHI-0630/2/A-X 230/50/60AC 23
DHI-0630/2/A-X 24DC 23
DHI-0630/2-X 24DC
DHI-0631/1/2/A-X 24DC
DHI-0631/2/A-IX 24DC
DHI-0631/2/A-X 110/50/60AC 23
DHI-0631/2/A-X 230/50/60AC 23
DHI-0631/2/P-X 24DC
DHI-0631/2/WP-X 12DC 23
DHI-0631/2/WP-X 220DC 23
DHI-0631/2/WP-X 230/50/60AC
DHI-0631/2P/A-X 24DC       
DHI-0631/2P-X 24DC
DHI-0631/2-X 230/50/60AC
DHI-0631/2-X 110/50/60AC
DHI-0631/2-X 220DC          
DHI-0631/2-X 230/50/60AC
DHI-0631/2-X 24DC
DHI-0632/2/A-X 230/50/60AC 23
DHI-0632/2/A-X 24DC 23
DHI-0632/2-X 230/50/60AC
DHI-0632/2-X 24DC 23
DHI-0639/C-X 24DC 23
DHI-0670-X 24DC 23
DHI-0671/A-X 24DC
DHI-0671/FC-X 24DC 23
DHI-0674-X 24DC 23
DHI-0701/2-X 110/50/60AC
DHI-0710/WP-X 24DC 23
DHI-0710-X 230/50/60AC
DHI-0710-X 24DC
DHI-0711-X 24DC
DHI-0711-X 110/50/60AC 23
DHI-0711-X 230/50/60AC
DHI-0713/1-X 230/50/60AC
DHI-0713/WP-X 12DC 23
DHI-0713/WP-X 230/50/60AC 23
DHI-0713/WP-X 24DC 23
DHI-07139-X 24DC 23
DHI-0713P 24DC
DHI-0713-X 110/50/60AC
DHI-0713-X 230/50/60AC
DHI-0713-X 24DC
DHI-0713-X 24DC 23 /PE
DHI-0714/WP-X 230/50/60AC
DHI-0714/WP-X 230/50/60AC 23 /PE
DHI-0714-X 230/50/60AC
DHI-0714-X 24DC
DHI-0715/FI/NC-X 24DC
DHI-0715-X 24DC
DHI-0716-X 24DC
DHI-0717-X 24DC
DHI-0718-X 230/50/60AC
DHI-0718-X 24DC
DHI-0750/2-X 24DC
DHI-0751/2/FI/NC-X 24DC 23
DHI-0751/2/FI/NO-X 24DC 23
DHI-0751/2/WP-X 230/50/60AC
DHI-0751/2/WP-X 230/50/60AC 23 /PE
DHI-0751/2/WP-X 24DC
DHI-0751/2-X 110/50/60AC 23
DHI-0751/2-X 230/50/60AC
DHI-0751/2-X 24DC
HO-0630/2/A-X 24DC 20
DHO-0631/2/A-X 24DC 20
DHO-0631/2/L1-X 24DC 20
DHO-0631/2-X 24DC
DHO-0639/O-X 24DC 20
DHO-0710-X 24DC 20
DHO-0711-X 24DC
DHO-0713-X 24DC 20
DHO-07191-X 24DC
DHO-0750/2-X 24DC 20

VAN THỦY LỰC ATOS DÒNG : LIMZA 
LIMZA-A-1/180/M 20
LIMZA-A-3/180/M 40
LIMZO-A-3/210 
LIMZO-A-4/210
LIMZO-A-5/315/P 30
LIMZO-AE-4/315 10 
LIMZO-TER-4/210 50
LIMZO-TER-4/210/I
LIQV-2 20
LIQV-2/K 
LIQZO-A-252S4 
LIQZO-L-252L4 50
LIQZO-L-322L4 50
LIQZO-LE-402L4 50
LIQZO-LE-502L4 50
LIQZO-LE-632L4 51
LIQZO-T-252L4 
LIQZO-T-252L4 50 /PE 
LIQZO-T-322L4 50
LIQZO-T-402L4
LIQZO-TE-322L4 50
LIRA-1/100 20 
LIRA-1/210 20 
LIRA-2/210/V 20 
LIRA-3/100 
LIRA-4/210/V 11 
LIRZO-A-1/210
VAN THỦY LỰC ATOS DÒNG : QVHZO
QVHZO-A-06/12 20 
QVHZO-A-06/18
QVHZO-A-06/3 
QVHZO-A-06/36 
QVHZO-A-06/45 
QVHZO-AE-06/3/I 10 
QVHZO-AE-06/45/I 
QVHZO-T-06/12 31 
QVHZO-T-06/3 31/WG 
QVHZO-TE-06/18 40
QVHZO-TE-06/18/I 40
QVHZO-TE-06/3 40
QVKMZOR-A-10/90/210/18
QVKZOR-A-10/65
QVKZOR-AE-10/90 10
QVKZOR-AES-BC-10/65 10
QVKZOR-T-10/65
QVKZOR-TE-10/65 20
QVKZOR-TE-10/65/F 20
QVZO-A-20/210-S4
QVZO-A-20/2-L4/18/V 20
QVZO-A-20/2-S4 30
QVZO-A-20/2-S4/V
QVZO-A-20/3-S4 30
VAN THỦY LỰC ATOS DÒNG : ADR
ADR-06
ADR-06/2 
ADR-06/4
ADR-06/8 
ADR-10
ADR-10/2
ADR-10/2/12
ADR-10/2/15 
ADR-10/2/20
ADR-10/2/22 
ADR-10/4
ADR-10/8 
ADR-15
ADR-15/2
ADR-15/4
ADR-20
ADR-20/2
ADR-20/4 
ADR-25 
ADR-25/2 32 
ADR-25/4 
ADR-25/8
ADR-32 31
ADR-32/2 
ADR-32/4 31
ADRL-10 40
ADRL-10/2 40 
ADRL-15 40 
ADRL-20 
ADRL-20/2
ADRL-20/8 40 
ADRL-32 
ADRL-32/2 
AGRL-10 
AGRL-20
AGRL-32 41
AGRLE-10 
AGRLE-20
AGRLE-32
VAN THỦY LỰC ATOS DÒNG :ARE
ARE-06/100 43 
ARE-06/100/V
ARE-06/210 
ARE-06/350 43 
ARE-06/350/R 43
ARE-06/350/V 43 
ARE-06/350/VS 43
ARE-06/500
ARE-06/500/VS 43 
ARE-15/15 44
ARE-15/15/V 44
ARE-15/150
ARE-15/150/VS 44
ARE-15/250
ARE-15/250/V
ARE-15/250/VS
ARE-15/75
ARE-15/75/V 44
ARE-15/75/VS 44
SP-CART ARE-15/150 44 
SP-CART ARE-15/150/V
SP-CART ARE-15/250 44 
SP-CART ARE-15/75 44
SP-CART JPQ-2
SP-CART M-3/100 20 
SP-CART M-3/210 20 
SP-CART M-3/350 20
SP-CART M-5/100
SP-CART M-5/210
SP-CART M-5/350
SP-CART M-6/100 12
SP-CART M-6/210 12
SP-CART M-6/210/V 12
SP-CART M-6/250/F 
SP-CART M-6/350
SP-CART M-6/350/RS
SP-CART M-6/50 12 
VAN THỦY LỰC ATOS DÒNG : AGAM   
AGAM-10/10/100 34 
AGAM-10/10/100-IX 230/50/60AC 34
AGAM-10/10/100-IX 24DC 
AGAM-10/10/210
AGAM-10/10/210/V-IX 24DC
AGAM-10/10/210-IX 230/50/60AC 
AGAM-10/10/210-IX 24DC
AGAM-10/10/210-IX 24DC 34/WG
AGAM-10/10/350 34
AGAM-10/10/350/V-IX 24DC
AGAM-10/10/350-1X 24DC 34 
AGAM-10/100 
AGAM-10/100
AGAM-10/100/V
AGAM-10/11/100 34 
AGAM-10/11/100/7PA-M-AO 24DC
AGAM-10/11/100-IX 230/50/60AC 
AGAM-10/11/210-IX 230/50/60AC 
AGAM-10/11/210-IX 24DC
AGAM-10/11/350/PA-GK-AO 24DC 22 
AGAM-10/11/350-IX 110/50/60AC 
AGAM-10/11/350-IX 24DC
AGAM-10/20/210/100-IX 24DC
AGAM-10/20/350/100-IX 230/50/60AC 34 
AGAM-10/20/350/210/V-IX 230/50/60AC 34
AGAM-10/20/350/210-IX 230/50/60AC 34
AGAM-10/20/350/210-IX 24DC 34 
AGAM-10/21/350/100-IX 24DC 34 
AGAM-10/21/350/210-IX 230/50/60AC 34 
AGAM-10/210 
AGAM-10/210/V 34
AGAM-10/22/100/100-IX 24DC 34 
AGAM-10/350 
AGAM-10/50 34 
AGAM-20/10/100/V-IX 24DC 53
AGAM-20/10/210/V-IX 24DC 53
AGAM-20/10/210-IX 230/50/60AC
AGAM-20/10/210-IX 24DC
AGAM-20/10/350-IX 230/50/60AC 
AGAM-20/10/350-IX 24DC 
AGAM-20/100
AGAM-20/11/210/M-AO 220 21 
AGAM-20/11/210/V-IX 24DC 53
AGAM-20/11/210-IX 230/50/60AC
AGAM-20/11/210-IX 24DC
AGAM-20/11/350-IX 24DC 53
AGAM-20/210
AGAM-20/210/V 53 /WG
AGAM-20/22/350/350-IX 24DC
AGAM-20/350
AGAM-32/10/210-IX 24DC
AGAM-32/10/350-IX 24DC
AGAM-32/20/210/210/V-IX 230/50/60AC 53
AGAM-32/20/210/210-IX 230/50/60AC
AGAM-32/20/350/210-IX 24DC 53
AGAM-32/210 53
AGAM-32/350
AGAM-32/350/V 53
ARAM-20/10/100/V-IX 110/50/60A
ARAM-20/10/210-IX 24DC 72
ARAM-20/100 72
ARAM-20/210
ARAM-20/350 72
ARAM-32/11/210-IX 110/50/60AC
VAN THỦY LỰC ATOS DÒNG : AGIP
AGIP-10/150 50
AGIPR-10/150 50
AGIPR-10/35 50
AGIS-10/350 12
AGIS-10/350/V
AGISR-10/100
AGISR-10/210
AGISR-20/100 12
AGISR-20/210
AGISR-20/350 12
AGISR-32/350 13
AGISR-32/100 13
VAN THỦY LỰC ATOS DÒNG : AGIR
AGIR-10/100
AGIR-10/100/V 51
AGIR-10/210
AGIR-10/210/V
AGIR-20/100 51
AGIR-20/210
AGIR-20/210/V 51
AGIR-20/350/V
AGIR-32/100 41
AGIR-32/210 41
AGIRR-10/100 51
AGIRR-10/100/V
AGIRR-10/210 51
AGIRR-20/100 51
AGIRR-20/210 51
AGIRR-20/350/V 51
AGIRR-32/100 41
AGIRR-32/210 41
VAN THỦY LỰC ATOS DÒNG : AGIU
AGIU-10/10/100-IX 230/50/60AC 16
AGIU-10/10/350-IX 24DC
AGIU-10/100/V 16
AGIU-10/11/100/D-IX 24DC 16
AGIU-10/210
AGIU-10/210/6/D
AGIU-10/210/D
AGIU-10/210/DV
AGIU-10/350/D
AGIU-20/10/100/D-IX 24DC
AGIU-20/10/210-IX 24DC
AGIU-20/100
AGIU-20/210 16
AGIU-20/210/V 16
AGIU-20/350/D
AGIU-32/10/100/V-IX 230/50/60AC 16
AGIU-32/10/100-IX 230/50/60AC
AGIU-32/10/210-IX 24DC 16
AGIU-32/P/100 16
VAN THỦY LỰC ATOS DÒNG : AQFR
AQFR-10
AQFR-15
AQFR-20
AQFR-25
AQFR-32 40
VAN THỦY LỰC ATOS DÒNG : QV
QV-06/1 
QV-06/11 
QV-06/16
QV-06/16/V 60
QV-06/24
QV-06/24/K 60
QV-06/6
QV-06/6/V 60
QV-10/2 
QV-10/2/V 53
QV-10/3/K
QV-20/2
QV-20/2/K
QV-20/2/V 53 
QV-20/3 53
VAN THỦY LỰC ATOS DÒNG : RZGA  
RZGA-A-010/210/M 20 
RZGA-A-010/32/M/7 20
RZGA-A-033/80/M/7 31
RZGO-A-010/100 20
RZGO-A-010/210 20
RZGO-A-010/32
RZGO-A-033/100
RZGO-A-033/210
RZGO-A-033/315 31
RZGO-AE-010/100 10
RZGO-AE-033/210 10
RZGO-TER-010/100
RZGO-TER-010/100/I 40
RZGO-TER-010/210 40
RZGO-TER-010/210/I 40
RZGO-TER-010/32 40
RZGO-TER-033/100
RZGO-TER-033/315 40
VAN THỦY LỰC ATOS DÒNG AGRCZO
AGRCZO-A-10/100/P 10
AGRCZO-A-10/210 10
AGRCZO-A-10/210/P 10
AGRCZO-A-10/315 10
AGRCZO-A-10/315/P 10
AGRCZO-A-20/210/R 10 
AGRCZO-AE-10/210 10
AGRCZO-AE-10/50 10
AGRCZO-AE-20/210/P
AGRCZO-TER-10/315 40
AGRZO-A-10/100/P
AGRZO-A-10/210/P
AGRZO-A-10/210/R
AGRZO-A-10/315
AGRZO-A-20/210/18
AGMZO-TER-10/210/EI
AGMZO-TER-10/210/I
AGMZO-TER-10/315 40
AGMZO-TER-10/315/I 40/PE 
VAN THỦY LỰC ATOS DÒNG RZMA
RZMA-A-010/250/M 21
RZMA-A-030/180/M/7 21
RZMO-A-010/100
RZMO-A-010/210
RZMO-A-010/210/18 20
RZMO-A-010/315
RZMO-A-010/315/18
RZMO-A-010/50 
RZMO-A-010/50/18
RZMO-A-030/100 20
RZMO-A-030/210 20
RZMO-A-030/210/18
RZMO-A-030/315
RZMO-AE-010/315 10
RZMO-AE-030/100 40
RZMO-P1-010/100/18/MC 20
RZMO-P1-010/210
RZMO-P3-010/100/AM1NSA
RZMO-P3-010/100/I/AM1NSA
RZMO-P3-010/210/I/AM1NS
RZMO-P3-010/210/I/AMINSA
RZMO-TER-010/100 40
RZMO-TER-010/315 40
RZMO-TER-010/315/I 40
RZMO-TER-030/210 40
RZMO-TER-030/315/I 40
VAN THỦY LỰC ATOS Dòng AGMZA   
AGMZA-A-10/250/M
AGMZA-A-10/250/PA-M
AGMZA-A-10/80/PA-GK 21
AGMZA-A-10/80/PA-GK/24 21
AGMZA-A-20/250/M
AGMZO-A-10/100
AGMZO-A-10/100/Y 20
AGMZO-A-10/210
AGMZO-A-10/210/18
AGMZO-A-10/210/E
AGMZO-A-10/210/Y
AGMZO-A-10/315
AGMZO-A-10/315/E 20
AGMZO-A-10/315/Y
AGMZO-A-20/210
AGMZO-A-20/315
AGMZO-A-20/315/Y
AGMZO-A-32/315
AGMZO-AE-10/210 10
AGMZO-AE-10/315 10 
AGMZO-AE-20/315/Y 10
AGMZO-AE-32/315 
AGMZO-TER-010/210/I
AGMZO-TER-10/100/I
AGMZO-TER-10/210
AGMZO-TER-10/315/Y 40 
AGMZO-TER-20/210
AGMZO-TER-20/315/Y 40
VAN THỦY LỰC ATOS Dòng DHZA
DHZA-A-051-S3/M/7 21
DHZA-A-051-S3/PA-GK/7
DHZA-A-051-S5/M/7 21
DHZA-A-071-L5/M/7 21
DHZO-A-051-S5
DHZO-A-051-S5/18
DHZO-A-053-L3 20
DHZO-A-053-L3/18
DHZO-A-053-L5
DHZO-A-053-L5/18
DHZO-A-060-S3
DHZO-A-071-L1 20
DHZO-A-071-L1/18
DHZO-A-071-L5
DHZO-A-071-L5/18 20 
DHZO-A-071-S3 20
DHZO-A-071-S5
DHZO-A-073-D5
DHZO-A-073-D5/18 
DHZO-A-073-L5 
DHZO-A-073-S3 20 
DHZO-A-073-S5
DHZO-AE-051-S5 10
DHZO-AE-071-D5/I
DHZO-AE-071-S5/I
DHZO-AE-073-D5/I 10 
DHZO-AE-073-S5 10
DHZO-AE-073-S5/I 10
DHZO-AT-073-P3 20
DHZO-ATE-073-P3/B/DP27SB 20 
DHZO-T-051-L1 
DHZO-T-051-L5 31
DHZO-T-071-D5
DHZO-T-071-L5
DHZO-T-071-S5
DHZO-TE-051-L5/Y 40
DHZO-TE-071-L5
DHZO-TE-071-S5 40 /PE
DHZO-TE-073-S5
DKZA-A-173-L5/PA-M/7
DKZO-A-151-S5
DKZO-A-171-L5
DKZO-A-173-S5
DKZOR-A-151-S5
DKZOR-A-151-S5/18 40
DKZOR-A-151-S5/B
DKZOR-A-153-L5/B
DKZOR-A-171-D5 40
DKZOR-A-171-L5
DKZOR-A-171-S5
DKZOR-A-171-S5/18
DKZOR-A-173-D5
DKZOR-A-173-L5
DKZOR-A-173-L5/18 40
DKZOR-A-173-L5/Y
DKZOR-A-173-S3
DKZOR-A-173-S5 
DKZOR-A-173-S5/18
DKZOR-AE-171-L5 10
DKZOR-AE-171-S5
DKZOR-AE-171-S5 10/WG
DKZOR-AE-171-S5/Y 10
DKZOR-AE-173-D5 10 
DKZOR-AE-173-L5 10 
DKZORC-A-151-S5/18
DKZOR-T-151-L5
DKZOR-T-151-L5/Y
DKZOR-T-153-L5
DKZOR-T-171-D5
DKZOR-T-171-L5
DKZOR-T-171-S5
DKZOR-T-171-S5/Y
DKZOR-T-173-L5 40
DKZOR-TE-170-L5 40
DKZOR-TE-171-L5
DKZOR-TE-171-L5/I 40
DKZOR-TE-171-S5
DKZOR-TE-171-S5/Y
DKZOR-TE-173-L5 40 
DKZO-T-171-S3
DKZO-T-173-S5
VAN THỦY LỰC ATOS Dòng DLHZA
DLHZA-T-040-L71/M/7
DLHZA-T-040-T71/GK 31
DLHZA-T-060-T71/GK 31
DLHZO-LE-060-V71/LQ52SA 40
DLHZO-LE-060-V71/Q/LQ42SB 40 
DLHZO-LE-060-V71/Q/LQ52SA 40
DLHZO-T-040-L11
DLHZO-T-040-L13
DLHZO-T-040-L31 
DLHZO-T-040-L51 
DLHZO-T-040-L53
DLHZO-T-040-L71
DLHZO-T-040-L73 31
DLHZO-T-040-V71
DLHZO-TE-040-L11
DLHZO-TE-040-L11/I
DLHZO-TE-040-L31 40
DLHZO-TE-040-L31/FI 40
DLHZO-TE-040-L31/I
DLHZO-TE-040-L33/I 40
DLHZO-TE-040-L51 40 
DLHZO-TE-040-L51/FI 40
DLHZO-TE-040-L51/I 
DLHZO-TE-040-L53 40
DLHZO-TE-040-L71
DLHZO-TE-040-L71/I 40
DLHZO-TE-040-L73 40
DLHZO-TE-040-L73/B 40 
DLHZO-TE-040-T53/I 40
DLHZO-TE-040-T71/Q 40
DLHZO-TE-040-T73/I 40
DLHZO-TE-040-V11 40
DLHZO-TE-040-V13
DLHZO-TE-040-V73 40
DLKZA-T-160-L71/NPT
DLKZA-T-160-T71/GK 40
DLKZOR-LE-160-L71/Q/LQ82SB 41 
DLKZOR-T-140-L31 41
DLKZOR-T-140-L71
DLKZOR-T-140-L73 41 
DLKZOR-T-140-T71 41
DLKZOR-T-140-V71 41
DLKZOR-T-160-L71 41
DLKZOR-TE-140-L31
DLKZOR-TE-140-L71
DLKZOR-TE-140-L71/FI 41
DLKZOR-TE-140-L71/I 
DLKZOR-TE-140-L71/Q 41 
DLKZOR-TE-140-L73/I 41 
DLKZOR-TE-140-T71 41
DLKZOR-TE-140-T73 41 
DLKZOR-TE-140-T73/I 41
DPZO-A-171-L5 10 
DPZO-A-171-L5/D
DPZO-A-171-L5/E
DPZO-A-171-S5 10 
DPZO-A-251-L5 30 
DPZO-A-251-S5 20 
DPZO-A-253-S5
DPZO-A-271-D5
DPZO-A-271-L5
DPZO-A-271-L5/D 30 
DPZO-A-271-L5/E 30
DPZO-A-271-L5/G 30
DPZO-A-271-S5
DPZO-A-271-S5/D 
DPZO-A-271-S5/DE 30 
DPZO-A-271-S5/DG 30
DPZO-A-271-S5/E 30 
DPZO-A-271-S5/G
DPZO-A-273-D5 
DPZO-A-273-D5/G
DPZO-A-273-L5 30 
DPZO-A-273-L5/D 30
DPZO-A-273-L5/D 30 /WG
DPZO-A-273-L5/DG
DPZO-A-273-L5/E 30
DPZO-A-273-L5/G 30
DPZO-A-273-S3
DPZO-A-273-S3/DG 30
DPZO-A-273-S5 30
DPZO-A-273-S5/D
DPZO-A-273-S5/DG
DPZO-A-273-S5/G 30
DPZO-A-371-L5/D 30
DPZO-A-371-L5/DEG/18 30
DPZO-A-371-L5/E
DPZO-A-371-S5 30
DPZO-A-371-S5/D
DPZO-A-371-S5/EG 30
DPZO-A-373-D5
DPZO-A-373-D5/D 30 /WG
DPZO-A-373-D5/DEG
DPZO-A-373-L5/DG 30
DPZO-A-373-L5/G 30 
DPZO-A-373-S5/DG 
DPZO-A-373-S5/G 30
DPZO-AE-171-L5/E
DPZO-AE-173-05/DGI 
DPZO-AE-173-L5/GI 10
DPZO-AE-271-D5/I 30 
DPZO-AE-271-L5 30 
DPZO-AE-271-S5 30
DPZO-AE-271-S5/D 
DPZO-AE-273-D5 30
DPZO-AE-273-L5/GI 30
DPZO-AE-273-S5 30 
DPZO-AE-273-S5 30/WG 
DPZO-AE-371-D5/E 
DPZO-AE-371-S5/D 30
DPZO-AE-373-L5/D 30
DPZO-AE-373-L5/GI 30 
DPZO-L-270-L5 
DPZO-L-270-L5/D 40 
DPZO-L-270-L5/DE 
DPZO-L-270-L5/G 40 
DPZO-L-271-L5 
DPZO-L-271-L5/E 40 
DPZO-L-271-S5
DPZO-L-271-S5/D 
DPZO-L-273-L5 40
DPZO-L-273-L5/G
DPZO-L-273-S5
DPZO-L-273-S5/D
DPZO-L-273-S5/G 40
DPZO-L-351-L5/G 40
DPZO-L-673-D5 20 /WG
DPZO-LE-170-L5
DPZO-LE-171-L5
DPZO-LE-173-L5/I 40
DPZO-LE-270-L5/D 40/WG 
DPZO-LE-270-L5/DI 40
DPZO-LE-271-L5 40
DPZO-LE-271-S5
DPZO-LE-371-S5
DPZO-LE-373-L5 40
DPZO-T-251-L5/E 40
DPZO-T-271-D3/D 
DPZO-T-271-L5 
DPZO-T-271-S5
DPZO-T-271-S5/D
DPZO-T-273-S5/D
DPZO-TE-171-L5/DI 40
DPZO-TE-173-L5/DI 40 
DPZO-TE-271-D5 
DPZO-TE-271-D5/I 
DPZO-TE-271-L5 
DPZO-TE-271-L5/E
DPZO-TE-271-L5/I 40
DPZO-TE-271-S5
DPZO-TE-271-S5/I 40
DPZO-TE-273-L5/D 40
DPZO-TE-273-L5/DI 40 
DPZO-TE-371-S5 40 
VAN THỦY LỰC ATOS Dòng KZGO
KZGO-A-031/210 20
KZGO-A-031/315
HZGO-A-031/100 31
HZGO-A-031/210 31
HZGO-A-031/315 31 
HZGO-A-031/315/18 31 
HZMO-A-030/210 40

 
 
 

和此商品经常一起购买的


-Một số dòng sản phẩm chiến lược của công ty :
van điện từ ,van thủy lực ,xi lanh ,bộ lọc khí ,ống khí nén ,bơm thủy lực ,van dien tu , van thuy luc , van tiết lưu
cảm biến xi lanh ,lọc dầu thủy lực ,đầu nối khí nén  , van điện từ norgren ,van điện từ festo ,van điện từ Rexroth
van điện từ parker , van điện từ burkert , van điện từ koganei ,van thủy lực atos
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Hỗ trợ trực tuyến

Khu vực miền bắc
   Mr.Phương
   Email : Phuongho@semic.com.vn
   Cell Phone : 0986507191

Mr.Việt ,Mr.Thảo
Phone : 02462937074
Email :Semicvn@gmail.com
 
 

Khu vực miền trung

 
   Mr.Duẩn
   Email : SemicDuan@gmail.com
     Cell Phone : 0988956710Khu vực miền nam
   Kinh doanh :
   Mr.Kiên
   Tell phone : 0869012654
   Email : Semickien@gmail.com
  Mr.Phương
   Cell phone : 0986507191
   Email : Phuongho@semic.com.vn
   Kỹ Thuật
   Mr.Hòa
   Email : semichoa@semic.com.vn


Hỗ trợ kỹ thuật

Phòng Kỹ Thuật
Mr.Phương
Cell :0986507191

Phòng Dự Án
Mr.Cường
Cell : 0979267973

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 637

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 637

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2898662