Hà Nội triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Ngày 1/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn Thành phố.

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9 2021 của Bộ Tài chính hưởng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/ND-CP, UBND Thành phố đã có các văn bản: Quyết định số 4392/QD-UBND ngày 07/10/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bản Thành phố; Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 20/10/2021 về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bản Thành phố. Công văn số 3125/UBND-KTTH ngày 23/9/2022 về việc triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền; Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 về việc thành lập Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn”, nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ.

Để tạo điều kiện hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục như hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn; dịch vụ vui chơi, giải trí, kinh doanh vàng, bạc… có thể xuất hóa đơn ngay cho khách hàng kể cả ngoài giờ hay đêm khuya, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng cần hóa đơn để đảm bảo các quyền lợi người tiêu dùng, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ban hành Quy trình quản lý hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đồng thời xây dựng giải pháp và chính thức vận hành Hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 15/12/2022.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì, tổ chức triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Tài chính đến từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bản Thành phố; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đề xuất, tham mưu UBND Thành phố các giải pháp triển khai hiệu quả; xây dựng Kế hoạch triển khai, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định cũng như các lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền (gắn với chương trình “Hóa đơn may mắn”) tới các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả để người nộp thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt.

Tập trung rà soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thuộc các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định để triển khai, đảm bảo đúng lộ trình của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã đề ra; hướng dẫn, đôn đốc các trường hợp thuộc diện triển khai nhưng chưa sử dụng máy tính tiền, phần mềm quản lý bán hàng để kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến các quy định cũng như các lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền đến các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để các hộ, cá nhân kinh doanh hiểu và tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội, mở rộng hình thức nộp thuế điện tử tại các ngân hàng thương mại theo hướng thuận tiện, phù hợp với từng đối tượng sử dụng, đặc biệt đối với hộ, cá nhân kinh doanh; Phối hợp Cục Thuế thành phố Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn ngân hàng thương mại cung cấp thông tin với cơ quan quản lý thuế liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn Thành phố.

Sở Công thương, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với cơ quan thuế tăng cường trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý thuế, đề xuất các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng ít lấy hóa đơn (ăn uống, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vàng, bạc…).

Các sở, ngành Thành phố theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế thành phố tăng cường công tác quản lý thuế và việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố thuộc diện áp dụng theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền (điều kiện, phương thức và lợi ích của việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền,…); Chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị chuyên môn, UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế nói chung và trong việc triển khai việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn nói riêng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!